DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đồng quản lý nguồn lợi ven biển – chập chững nhưng đầy triển vọng


Đồng quản lý nguồn lợi ven biển – chập chững nhưng đầy triển vọng
Trong dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, đồng quản lý đánh bắt ven bờ nằm trong hợp phần C. Đây được coi là một trong những hoạt động thí điểm của dự án bởi vì đồng quản lý khai thác ven bờ hiện chưa được thể chế hóa tại nước ta.

Hội thảo Giám sát và đánh giá dự án (M&E)


Hội thảo Giám sát và đánh giá dự án (M&E)
Ngày 27-28 tháng 10 năm 2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Trung ương Dự án CRSD (PCU) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Giám sát và đánh giá dự án M&E” với sự tham gia của Ngân hàng Thế giới (WB) và hơn 50 lãnh đạo, cán bộ tham dự từ 08 tỉnh dự án (PPMU), Hội thảo đã diễn ra nghiêm túc và đạt được kết quả tốt

Hội thảo tập huấn hệ thống quản lý thông tin lập kế hoạch, giám sát và đánh giá dự án (MIS)


Hội thảo tập huấn hệ thống quản lý thông tin lập kế hoạch, giám sát và đánh giá dự án (MIS)
Ngày 29-30 tháng 10 năm 2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Trung ương Dự án CRSD (PCU) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Hệ thống quản lý thông tin lập kế hoạch, giám sát và đánh giá dự án MIS” với sự hỗ trợ về giảng viên từ Ban Quản lý Trung ương (PCU) và hơn 30 cán bộ tham dự từ 08 tỉnh dự án (PPMU). Hội thảo tập huấn đã diễn ra một cách nghiêm túc và đạt được kết quả mong đợi.

Thông báo khởi công - Công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1


Thông báo khởi công - Công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
Công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 thuộc dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự Phát triển bền vững” (CRSD)

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Tài chính – Kế toán tại Khánh Hòa ngày 22-23/10/2015


Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Tài chính – Kế toán tại Khánh Hòa ngày 22-23/10/2015
Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) Khoản vay số 5113 – VN vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) được ký kết ngày 9 tháng 8 năm 2012 triển khai thực hiện tại 8 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Cà Mau. Dự án đã triển khai được hơn một nửa thời gian, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc về công tác Tài chính – Kế toán.