DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tham dự tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Quy hoạch không gian ven bờ tại Cà Mau.Tham dự tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Quy hoạch không gian ven bờ tại Cà Mau.

Vào ngày 17/8 – 21/8/2015 tại TP. Cà Mau (Hội trường khách sạn Ninh Kiều 3) Ban quản lý Trung ương Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) phối hợp với Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA) đã tổ chức khoá tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ cho các thành viên tổ ISP cấp tỉnh, huyện và Ban quản lý Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững của 08 tỉnh Dự án.

Xoay quanh những kiến thức đã được tập huấn vào tháng 08/2014 tại TP Nha Trang:

+ Định nghĩa và phạm vi đơn vị quản lý.

+ Định nghĩa và ưu tiên các vấn đề, mục tiêu.

+ Xây dựng kế hoạch Quy hoạch không gian biển và ven biển.

+ Thực hiện kế hoạch.

+ Giám sát, đánh giá và thích ứng.

Trong khóa tập huấn năm nay, Ban tổ chức đã xoáy sâu vào thực tiễn vướng mắc mà các tỉnh đang tìm cách tháo gỡ.

Đại diện Ban QLDA CRSD các tỉnh thuyết trình về các vấn đề chung mà Ban tổ chức đã đặt ra. Qua đó, các giảng viên đại diện phía NOAA sẽ gợi ý các giải pháp khắc phục bằng các mô hình thành công ở một số nước trên thế giới .

Đại diện NOAA, Ông Michael cho rằng “ Việc các tỉnh gặp phải khó khăn trong việc xác định tầm nhìn là do chúng ta quên đi việc áp dụng mục tiêu thông minh (SMART)”. Đồng thời ông cũng nhắc lại bài giảng và phân tích kỹ hơn từng bước để có thể đặt ra mục tiêu thông minh.

Ngoài ra, ông Michael còn hướng dẫn thiết lập các công cụ giúp các tỉnh áp dụng cho việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ hiệu quả. Tuy nhiên, để các học viên tiếp cận và phát huy khả năng tốt hơn, ông Michael chia nhóm và sắp xếp các học viên một cách ngẫu nhiên để làm bài tập nhóm này

Sáng ngày 20/8, Ban tổ chức đã tổ chức chuyến thực địa tại xã Khánh Hội huyện U Minh để các học viên tiếp cận thực tiễn và áp dụng những kiến thức đã học được. Từ đó, đại diện các nhóm sẽ thuyết trình cách lựa chọn các công cụ bảo vệ và đặt các công cụ bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản lên bản đồ được giả lập tại vùng biển ven bờ xã Khánh Hội, huyện U Minh.

Đại diện nhóm thuyết trình

Hầu hết các tỉnh tham dự đều có thể tự rút ra được kinh nghiệm cho tình mình từ những chia sẻ của các tỉnh khác.

Sau khi tham dự khoá tập huấn, đoàn tham dự sẽ tổng hợp lại những kiến thức bài giảng và chọn lọc để áp dụng cho tỉnh nhà.

Người viết : Lê Việt Nhân - Ban QLDA CRSD ST

 

Bình luận của bạn