DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông báo khởi công - Công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1Thông báo khởi công - Công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
Công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 thuộc dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự Phát triển bền vững” (CRSD)

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-DANN-KHKT ngày 18/9/2015 của Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1;

Căn cứ Hợp đồng xây lắp số PR.16/PIE/PCU ngày 21/9/2015 giữa Ban quản lý Trung ương dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) và Công ty cổ phần đầu tư DNC về việc thi công xây dựng công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1;

Ban quản lý trung ương dự án CRSD thông báo khởi công gói thầu PR.16.PIE/PCU: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1.

2. Địa điểm: Trung tâm giống hải sản Miền Bắc – xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý trung ương dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Địa chỉ: Phòng 808, tầng 8 Nhà liên cơ 2 số 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04 37 286 576

5. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư DNC

6. Nhà thầu khảo sát, thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại Tân Đông Dương.

7. Nhà thầu giám sát: Công ty cổ phần tư vấn phát triển kiến trúc Việt Nam.

8. Quy mô công trình: Cải tạo sửa chữa nhà làm việc, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

9. Giá trị xây lắp: 10.027.624.084 đồng (Mười tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, không trăm tám mươi tư đồng).

10. Tiến độ thi công: 140 ngày (kể từ ngày khởi công).

11. Thời gian khởi công: 22/10/2015. 

Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) trân trọng thông báo./.

 

Bình luận của bạn