DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tập huấn tăng cường kỹ năng truyền thông cho các hướng dẫn viên cộng đồng tại Khánh HòaTập huấn tăng cường kỹ năng truyền thông cho các hướng dẫn viên cộng đồng tại Khánh Hòa
Trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) triển khai các mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ, việc hình thành đội ngũ hướng dẫn viên cộng đồng tại các địa phương là hết sức quan trọng và cần thiết. Đây là đội ngũ hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng trong quá trình xây dựng và thực hiện các kế hoạch đồng quản lý.

Ngày 08-09 tháng 10 năm 2015, tại thành phố Nha Trang, Ban Quản lý Dự án CRSD (PPMU) tỉnh  Khánh Hòa đã tổ chức khóa tập huấn “Tăng cường kỹ năng truyền thông cho các hướng dẫn viên cộng đồng” với sự hỗ trợ về giảng viên từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Ban Quản lý Trung ương (PCU) Dự án CRSD.

Khóa tập huấn có sự tham gia của 50 hướng dẫn viên cộng đồng, đến từ 10 xã/phường ven biển đang triển khai thực hiện đồng quản lý nghề cá ven bờ tại tỉnh Khánh Hòa bao gồm: Ninh Ích, Ninh Hà, Ninh Phú, Ninh Hải, Ninh Giang, Ninh Phước (Thị xã Ninh Hòa); Vạn Thạnh, Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh) và Vĩnh Lương (Tp Nha Trang).

Tại khóa tập huấn, các hướng dẫn viên cộng đồng đã được tiếp cận các kỹ năng cơ bản cho một hướng dẫn viên cộng đồng như kỹ năng đặt vấn đề và phân tích vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch hành động và kỹ năng truyền thông. Đặc biệt, các hướng dẫn viên cộng đồng đã được thực hành kỹ năng xây dựng kế hoạch hành động cùng với ước tính kinh phí, thời gian hoạt động tương ứng dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của các giảng viên. Sau khi hoàn thành khóa học, các hướng dẫn viên cộng đồng sẽ từng bước thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng thay đổi hành vi khai thác nhằm đạt được những mục tiêu đã được đề ra trong kế hoạch Đồng quản lý của từng địa phương.  

Sau khóa tập huấn, đại diện WB, PCU và PPMU tỉnh Khánh Hòa cũng đã cam kết hợp tác và hỗ trợ các kế hoạch truyền thông của cộng đồng sớm được thực hiện trong thời gian tới./.

PPMU Khánh Hòa

Bình luận của bạn