DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tập huấn kỹ thuật nghề cho phụ nữ các tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ tỉnh Nghệ AnTập huấn kỹ thuật nghề cho phụ nữ các tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ tỉnh Nghệ An
Thực hiện Kế hoạch đồng quản lý nghề cá ven bờ của các xã ven biển tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD), trong tháng 9/2015, BQL Dự án CRSD tỉnh Nghệ An đã và đang tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nghề cho phụ nữ thuộc các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ.

Mục tiêu của các lớp tập huấn này nhằm trang bị những kỹ thuật cơ bản và cần thiết để các chị em phụ nữ ở các tổ đồng quản lý tổ chức phát triển sản xuất theo quy mô hộ gia đình, phù hợp với điều kiện kinh tế, tài chính của họ. Đây là một trong những hoạt động nhằm cải thiện sinh kế cho bà con ngư dân ven biển, nâng cao thu nhập, từ đó làm giảm áp lực khai thác thuỷ sản ven bờ, nhất là trong mùa cá sinh sản, hướng tới sự phát triển bền vững nghề khai thác ven bờ.


 

Tập huấn kỹ thuật chế biến nước mắm quy mô hộ gia đình tại tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Diễn Kim

 

Các chủ đề tập huấn gồm: kỹ thuật chế biến nước mắm, kỹ thuật nuôi gà an toàn sinh học, kỹ thuật chế biến chả cá, kỹ thuật chế biến mắm tôm chua, kỹ thuật đan vá lưới. Đây là các chủ đề do phụ nữ thuộc các tổ Đồng quản lý lựa chọn và đề xuất, trên cơ sở đó, BQL Dự án CRSD Nghệ An đã mời các chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật lành nghề trực tiếp giảng dạy và thực hành cho bà con ngư dân ven biển.

 

Trong giai đoạn tiếp theo, BQL Dự án CRSD Nghệ An sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn và tập huấn nâng cao các nghề phù hợp cho các phụ nữ thuộc các tổ ĐQL nghề cá ven bờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện thành công Kế hoạch đồng quản lý nghề cá ven bờ./.

Trần Nhật Quốc, CRSD Nghệ An

Bình luận của bạn