DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giám sát việc thực hiện Môi trường & Xã hội tại 8 Tỉnh Dự ánGiám sát việc thực hiện Môi trường & Xã hội tại 8 Tỉnh Dự án
Vừa qua, Ban Quản lý Trung ương Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững cùng với công ty TNHH Tư vấn đầu tư và bảo vệ Môi trường EPC đã phối hợp thực hiện chuyến giám sát Môi trường - Xã hội đợt 1 tại 8 tỉnh Dự án: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, Sóc Trăng.

Nhìn chung, cán bộ trực tiếp tham gia các Tiểu Dự án đều nhận thức được việc bảo vệ Môi trường ở công trường là cần thiết. Nhiều biện pháp giảm thiểu tác hại Môi trường được áp dụng tại các tiểu Dự án như: Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, lắp đặt các biển báo an toàn, hàng rào chắn và nội quy công trường, thực hiện các biện pháp giảm tác động đến môi trường không khí: Tưới nước những khu vực phát sinh bụi, che chắn vật liệu xây dựng, các phương tiện cơ giới được bảo dưỡng và đăng kiểm định kỳ, thuê nhà dân cho công nhân ở, trong khu vực công trường có nhà vệ sinh tự hoại, dầu nhớt và các chất thải nguy hại được thu gom riêng và thuê đơn vị chức năng xử lý, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn lao động như đăng ký tạm trú cho công nhân không phải là người địa phương.

Cũng trong đợt giám sát, đoàn đã làm việc với các PPMUs, gặp và phỏng vấn một số hộ dân, chính quyền địa phương nơi có công trình đang thi công tại 8 tỉnh của dự án. Đến thời điểm giám sát chưa nhận được khiếu nại nào liên quan tới vấn đề môi trường. Quá trình thi công dự án mặc dù có gây ảnh hưởng tới môi trường nhưng  ở mức độ không đáng kể và không làm thay đổi chất lượng, thành phần môi trường khu vực. Chính quyền và người dân địa phương đều cho rằng đây là dự án mang lại nhiều tác động tích cực đối với sinh kế của các cộng đồng ngư dân và nông dân nuôi trồng thuỷ sản quy mô nhỏ (trong đó có người dân tộc thiểu số), cũng như có tác động tích cực đối với năng lực của ngành thuỷ sản về quản lý bền vững các nguồn lợi ven biển thông qua mô hình đồng quản lý cấp địa phương. Những người hưởng lợi ở địa phương sẽ được tiếp cận tốt hơn về thông tin, đào tạo, các kỹ thuật sản xuất bền vững, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan được cải thiện, có cơ hội được tăng thêm thu nhập nên người dân rất ủng hộ việc thực hiện dự án.

Kết quả đợt giám sát cho thấy, việc tuân thủ kế hoạch quản lý môi trường bước đầu đã có một số hoạt động tốt, tất cả các PPMUs đều bố trí cán bộ theo dõi an toàn môi trường và giám sát nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm nhẹ phù hợp với khung quản lý Môi trường được Chính phủ và nhà tài trợ thông qua.

Bình luận của bạn