DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện” Quy hoạch không gian ven bờ (ISP)Tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện” Quy hoạch không gian ven bờ (ISP)
Nằm trong khuôn khổ của dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD), từ ngày 17-21/08/2015, tại Khách sạn Ninh Kiều 3 số 999 Lê Khắc Xương, TP Cà Mau. Ban quản lý Trung ương dự án CRSD (PCU) phối hợp với Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện” Quy hoạch không gian ven bờ (ISP) với nội dung tập trung xây dựng tầm nhìn, mục tiêu, mục đích và nâng cao kỹ năng thu thập thông tin của các bên liên quan cho các cán bộ phụ trách tiểu hợp phần A1, thành viên tổ ISP cấp tỉnh và huyện.

Lớp tập huấn đã được các đơn vị truyền thông tại Cà Mau (báo, truyền hình) đưa tin. Bên cạnh đó, thông qua các bài giảng thực tế và phương pháp làm việc nhóm, các học viên đã nắm bắt được các khái niệm và mối liên kết giữa các kĩ năng cần thiết cho việc Quy hoạch không gian biển và ven bờ (CMSP) trong Quản lý nghề cá theo cách tiếp cận sinh thái (EAFM). Đồng thời, khóa tập huấn cũng cung cấp các kĩ năng và kiến thức cơ bản nhằm phát triển và thực thi kế hoạch, góp phần quản lý nguồn lợi ven biển bền vững hơn. Kết  quả chi tiết các học viên thu nhận được: đã hiểu được Quản lý nghề cá theo cách tiếp cận sinh thái (EAFM) thông qua đó giải quyết được các vấn đề rất cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch để quản lý nghề cá hiệu quả hơn; giảm thiểu xung đột giữa các nhóm; thu hút và sử dụng nguồn lực tài chính có hiệu quả; phối hợp hay hợp tác giữa các bên liên quan; Các lợi ích của hệ sinh thái đem đến cho con người; hiểu được các mối đe dọa và vấn đề nghề cá, hệ sinh thái ven biển đang gặp phải để từ đó ứng dựng EAFM quản lý nghề cá hiện tại và tương lai mang lại kết quả tốt hơn; Giải quyết các mâu thuẫn giữa sinh kế và thu nhập của ngư dân, cộng đồng ngư dân với phát triển kinh tế du lịch, thương mại và giao thông; mâu thuẫn giữa cộng đồng ngư dân và bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái; nhằm bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái nâng cao chất lượng và sản lượng khai thác; giảm thiểu tối đa hiện tượng khai thác tận diệt và khai thác trái phép; Lợi ích của việc thực hiện EAFM: Đem lại một phương pháp thực tiễn tối ưu hóa lợi ích hệ sinh thái một cách bền vững thông qua việc điều phối sự đánh đổi sao cho tạo ra sự cân bằng giữa sinh thái và xã hội; quản lý thích ứng dẫn đến quy hoạch ven biển hiệu quả hơn. Tăng cường sự tham gia của các bên có liên quan để Quy hoạch minh bạch hơn, tăng cường sự công bằng của các bên sử dụng tài nguyên, công nhận các giá trị truyền thống và văn hóa, bảo vệ nghề cá khỏi tác động của ngành khác và ngược lại; Để phát triển bền vững cần làm tốt các vấn đề: Cân bằng sinh thái, hạnh phúc của con người (kinh tế và xã hội), quản trị tốt; Hiểu được các nguyên tắc và lượng thông tin đầu vào và yêu cầu về thông tin; số liệu về định tính và định lượng. Các phương pháp và cách thuyền thông hiệu quả (tham vấn trực tiếp, truyền tin, truyền thông) để các bên có liên quan hiểu và cùng tham gia xây dựng kế hoạch EAFM; Thách thức gặp phải khi triển khai kế hoạch: Không phải tất cả các bên liên quan đều sẵn lòng hoặc có khả năng chịu trách nhiệm, sự phụ thuộc vào chính quyền có thể mất vài năm để thay đổi, khả năng lãnh đạo và các thể chế phù hợp ở địa phương có thể không tồn tại trong cộng đồng để khởi xướng hoặc duy trì các nỗ lực đồng quản lý, ban đầu cần đầu tư nhiều về thời gian, nguồn lực tài chính và con người, đối với nhiều người, không có các khuyến khích về kinh tế, xã hội hoặc chính trị để tham gia vào đồng quản lý, những rủi ro liên quan đến thay đổi các chiến lược quản lý nghề cá có thể quá cao; Khi xây dựng kế hoạch cần xác định thứ tự ưu tiên các công việc cũng như loại bỏ các hành động không cần thiết thông qua việc lập đồ thị giữa tác động và rủi ro từ đó sắp sếp hệ thống thứ bậc từ tầm nhìn, mục tiêu, các chỉ số và ngưỡng; Quản trị kế hoạch hay giám sát, đánh giá và thích ứng: Giám sát việc thực hiện các hoạt động quản lý nhằm đạt được các mục đích và mục tiêu, hiểu được cần giám sát cái gì, khi nào, bằng cách nào và do ai thực hiện, thực hiện việc báo cáo và thông tin về tình trạng hoạt động, đánh giá thông tin giám sát, rà soát và điều chỉnh kế hoạch.

Bình luận của bạn