DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Vĩnh Lương thành phố Nha TrangCông bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Vĩnh Lương thành phố Nha Trang
Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa (CRSD) phối hợp với UBND Xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) tiến hành lễ công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ.

Trong khuôn khổ Hợp phần C Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thành lập các Nhóm Đồng quản lý “Bảo vệ và Khai thác bền vững Nguồn lợi ven biển” . Trên cơ sở Thỏa ước Đồng quản lý, ngư dân tham gia phải tuân thủ khai thác với kích cỡ mắt lưới, phương tiện, mùa vụ được nhà nước và cộng đồng tự quản qui định, đồng thời dưới sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giúp ngăn cản những tàu cá bên ngoài xâm nhập ngư trường để đánh trái quy định. Nếu làm tốt những việc trên, nguồn lợi thủy sản đang bị tổn thương như hiện nay trên vùng biển Khành Hòa hy vọng sẽ khôi phục nhanh trong vòng vài năm tới, đem lại cuộc sống ấm no cho ngư dân ven biển.

Một số hình ảnh cam kết thực hiện mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ Xã Vĩnh lương đã được kí gồm các bên liên quan:

Đồng chí Vinh- Phó chủ tịch xã Vinh Lương đọc công bố quyết định thành lập ban đại diện ĐQL xã Vĩnh Lương

   Kí kết biên bản thỏa thuận hỗ trợ các hoạt động mô hình ĐQL tại xã Vĩnh Lương

Lễ công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ

Bình luận của bạn