DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ tại xã Ninh Phú - Thị xã Ninh HòaCông bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ tại xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hòa
Ngày 24/6/2015 tại Hội trường UBND xã Ninh Phú, BQL dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Khánh Hòa phối hợp với UBND Xã Ninh Phú tổ chức Lễ công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ.

Trong xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay, thuỷ sản đang được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn. Nguồn lợi hải sản không phải là bất biến và cũng không phải là vô tận. Chúng bị tác động rất lớn từ các hoạt động của con người như phá hủy nơi sinh cư (các rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn...), sự phát triển thiếu kiểm soát ngành khai thác hải sản, ô nhiễm môi trường do các hoạt động kinh tế khác ở trên đất liền và trên biển.

Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi hải sản biển ở Việt Nam. Chính vì vậy, Việt Nam được Ngân hàng thế giới cho vay để phục vụ công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản đang dần cạn kiệt như hiên nay và trong số các tỉnh thành có biển thì Khánh Hòa nằm trong các tỉnh có các hợp phần liên quan đến Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD). Hiện tại tỉnh Khánh Hòa đã thành lập các mô hình đồng quản lý tại địa phương với sự gắn kết cộng đồng ngư dân nghèo với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý ngành thủy sản cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

  

 

Bình luận của bạn