DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội nghị thành lập Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã An Hải - Dự án CRSDHội nghị thành lập Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã An Hải - Dự án CRSD
Ngày 10/7, Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh (Sở NN-PTNT) phối hợp với UBND xã An Hải, (huyện Tuy An) tổ chức hội nghị thành lập Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã An Hải. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở NN-PTNT, UBND huyện Tuy An và hơn 150 ngư dân tham gia tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ…

Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã An Hải thành lập với 151 hộ thành viên, chia thành 7 tổ đội sản xuất. Đây là địa phương thứ tư ở Phú Yên thành lập tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ. Theo Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh, từ nay đến cuối năm 2015, đơn vị này sẽ thành lập thêm 6 tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ ở 6 xã, phường thuộc TX Sông Cầu.

 Việc thành lập Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ nhằm bảo vệ nguồn lợi theo hướng bền vững và bảo đảm duy trì sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân ở xã An Hải.

 Được biết, dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững triển khai tại Phú Yên với tổng mức đầu tư của các tiểu dự án hơn 257 tỉ đồng.

Bình luận của bạn