DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công bố thành lập mô hình đồng quản lý nghề cá phường Ninh Hà - Thị xã Ninh HòaCông bố thành lập mô hình đồng quản lý nghề cá phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hòa
Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa ( CRSD ) đã tổ chức lễ công bố thành lập mô hình đồng quản lý nghề cá phường Ninh Hà (Thị xã Ninh Hòa).

 

Đến tham dự buổi lể có đại diện của Chi cục Khái thác và Bảo vệ nguồn lời thủy sản, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa, Phòng Kinh tế UBND thị xã Ninh
Hòa, lãnh đạo UBND  và các ban ngành đoàn thể phường Ninh Hà.

       Buổi lễ đã tổ chức thành công với việc Ông Nguyễn Minh Nhật- đại diện UBND phường Ninh Hà lên công bố quyết định 219/QĐ-UBND ngày 22 tháng 06 năm 2015 về việc thành lập ban đại diện cồng đồng, và 2 tổ giám sát trên biển và 2 tổ hạt nhân trên bờ  thuộc 2 thôn Hà Liên và Tân Tế phường Ninh Hà; cùng biên bản thỏa thuận phối hợp
thực hiện mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ phường Ninh Hà đã được kí gồm 6 bên liên quan :

1. Ban đại diện cộng đồng, Đồng quản lý nghề cá ven bờ phường Ninh Hà
2. Đại diện ban QLDA CRSD Khánh Hòa
3. Đại diện phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa
4. Đại diện Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
5. Đại diện Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
6. Đại diện của UBND phường Ninh Hà.

Bình luận của bạn