DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khởi công xây dựng tiểu dự án Hợp phần B của dự án CRSDKhởi công xây dựng tiểu dự án Hợp phần B của dự án CRSD
Sáng ngày 22/4, Sở NN - PTNT Phú Yên và UBND huyện Tuy An đã tổ chức lễ khởi công tiểu dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản các vùng nuôi tại xã An Cư và An Hải (huyện Tuy An). Đây là tiểu dự án hợp phần B, thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Phú Yên.

 

Đ/C Nguyễn Tri Phương - PGĐ Sở NN - PTNT Phú Yên yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình như đã cam kết

Quy mô đầu tư thực hiện tiểu dự án này bao gồm nâng cấp 02 tuyến giao thông tại 02 vùng nuôi trồng thủy sản ở xã An Cư và xã An Hải. Tổng chiều dài cả 02 tuyến giao thông này gần 4 km, bề rộng nền đường 5 m, bề rộng mặt đường 3,5m và được kết cấu xây dựng theo công trình giao thông nông thôn cấp IV, bằng bê tông  xi - măng. Tổng mức đầu tư gần 14,5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 11,7 tỷ đồng.  Nguồn vốn đầu tư từ vốn Ngân hàng Thế giới - Hợp phần B của dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (IDA) và vốn đối đối ứng từ ngân sách tỉnh Phú Yên.

Theo kế hoạch, tiểu dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản các vùng nuôi tại xã An Cư và An Hải sẽ thực hiện trong thời gian 5 tháng. Khi đưa vào sử dụng, ngoài đảm bảo giao thông thuận lợi, chủ động cấp thoát nước cho 02 vùng nuôi 70 ha sò huyết và nuôi trồng thủy sản, nuôi hàu kết hợp rong câu ở xã An Cư và An Hải. Các công trình nằm trong tiểu dự án này còn góp phần làm tăng cảnh quan môi trường và thúc đẩy khai thác tiềm năng phát triển du lịch tại khu danh thắng cấp quốc gia đầm Ô Loan./.

Bình luận của bạn