DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI THẢO MÔ HÌNH NUÔI THỦY SẢN KẾT HỢP DƯỚI TÁN RỪNGHỘI THẢO MÔ HÌNH NUÔI THỦY SẢN KẾT HỢP DƯỚI TÁN RỪNG
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Sóc Trăng phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung và địa phương tổ chức hội thảo mô hình nuôi thủy sản kết hợp dưới tán rừng.

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Sóc Trăng phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung và địa phương tổ chức hội thảo mô hình nuôi thủy sản kết hợp dưới tán rừng.

Đến dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung, Ban điều phối nhóm đồng quản lý huyện Cù Lao Dung, UBND xã An Thạnh 3, Đồn biên phòngAn Thạnh Ba, Hạt Kiểm Lâm huyện Cù Lao Dung, Ban đại diện và thành viên của nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ 1. 

Trong thời gian thực hiện dự án, nhằm hỗ trợ sinh kế cho thành viên các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ. Dự án CRSD Sóc Trăng đã triển khai các mô hình sinh kế như: (i) Mô hình nuôi Vịt biển, (ii) Mô hình nuôi Dê cái sinh sản, (iii) Mô hình nuôi Vọp dưới tán rừng...vv và năm 2017 được sự cho phép của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng về việc sử dụng diện tích dưới tán rừng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, Dự án CRSD đã triển khai bổ sung mô hình nuôi thủy sản kết hợp dưới tán rừng với nguồn vốn từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Mô hình thực hiện với diện tích 10.000 m2dưới tán rừng ngập mặn, đối tượng thả nuôi là Vọp, ốc len, ba khía, thòi lòi. Sau hơn 7 tháng nuôi, theo báo cáo của nhóm thực hiện mô hình cho thấy, tất cả các đối tượng này đều phát triển khá tốt, tỉ lệ sống cao, do đặc điểm thức ăn của Vọp, ốc len, ba khía, thòi lòi là ăn mùn bã hữu cơ, thực vật, động vật phù du... vì vậykhâu chăm sóc chỉ là tổ chức tuần tra canh giữ, che chắn lưới rào và bờ bao tránh thất thoát ra bên ngoài. 

Từ hiệu quả của mô hình, nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ 1 đề xuất các cơ quan quản lý cho phép các thành viên của nhóm đồng quản lý tiếp tục mở rộng diện tích nuôi thủy sản kết hợp dưới tán rừng trong thời gian tới.

Tại hội thảo, đồng chí Phan Bá Tòng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3 phát biểu định hướng của địa phương sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình, địa phương sẽ đồng hành và hỗ trợ người dân trong suốt quá trình thực hiện các mô hình sinh kế.

Nghị Quyết chuyên đề về phát triển du lịch của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Sóc Trăng và chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 thì huyện Cù Lao Dung sẽ gắn phát triển kinh tế với du lịch sinh thái nhằm bảo tồn và phát huy tính đa dạng sinh học. Với lợi thế đó, việc phát triển mô hình nuôi thủy sản kết hợp dưới tán rừng theo hướng phát triển du lịch sinh thái cần được xem xét và nhân rộng.

Qua cuộc hội thảo bước đầu ngư dân đã thấy được hiệu quả từ các mô hình sinh kế dự án CRSD đã triển khai. Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng với sự hỗ trợ của Ban quản lý dự án CRSD, các đơn vị chức năng, mô hình nuôi thủy sản kết hợp dưới tán rừng hứa hẹn sẽ mở ra một hướng đi mới cho cư dân vùng ven biển/. 

 

Một số hình ảnh cuộc hội thảo:

 

Đ/c Lư Tấn Hòa – Phó giám đốc dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại hội thảo

 

Đ/c Phan  Bá Tòng – Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh 3 phát biểu tại hội thảo

Đ/c Đồ Văn Thừa – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cù Lao Dung phát biểu tại hội thảo

 

 

Toàn cảnh hội thảo

Ốc len phát triển sau quá trình nuôi

 

Vọp tăng trưởng tốt sau khi thả  giống

 

 

                                                                                         Lương Thị Diễm Trang

                                                                    Tư vấn BQL Dự án CRSD Sóc Trăng

Bình luận của bạn