DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Họp định kỳ tại các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ năm 2018 Họp định kỳ tại các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ năm 2018

Nhằm duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả tại các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ (ĐQL), làm tiền đề cho cho Ban Đại diện nhóm ĐQL tổ chức họp định kỳ sau khi Dự án CRSD kết thúc. Năm 2018 Ban quản lý Dự án CRSD  tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý cho 5 nhóm ĐQL trên địa bàn tỉnh.

Nhằm duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả tại các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ (ĐQL), làm tiền đề cho cho Ban Đại diện nhóm ĐQL tổ chức họp định kỳ sau khi Dự án CRSD kết thúc. Năm 2018 Ban quản lý Dự án CRSD  tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý cho 5 nhóm ĐQL trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của các cuộc họp nhằm nâng cao công tác quản lý vùng mặt nước được giao tại các nhóm ĐQL, thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ kết với với tuần tra, giám sát. Theo dõi tình hình thực hiện các mô hình sinh kế trong các nhóm ĐQL và thực hiện xoay vòng các mô hình sinh kế.

Ngoài ra họp định kỳ còn tập trung vào việc hướng dẫn cho thành viên duy trì các hoạt động thường niên, thảo luận các vấn đề cấp thiết cần giải quyết trong quá trình hoạt động của nhóm ĐQL. Báo cáo sản lượng khai thác, kết quả quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ của nhóm ĐQL, công tác tuần tra, giám sát, tiến độ xoay vòng các mô hình hỗ trợ sinh kế, xây dựng kế hoạch phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng nước ven bờ. Đồng thời báo cáo tình hình thành viên của các nhóm ĐQL, thông qua các đơn xin gia nhập và rút ra khỏi nhóm ĐQL, lấy ý kiến của các thành viên về việc kết nạp thành viên mới. 

Ông Lư Tấn Hòa - PGĐ Dự án chủ trì cuộc họp tại nhóm ĐQL 1 trong quí II/2018

 

Cuộc họp có rất đông thành viên nhóm ĐQL 1 tham gia

 

Một cuộc họp định kỳ tại nhóm ĐQL 2 trong quí I/2018

 

Họp định kỳ tại nhóm ĐQL 4 trong quí II/2018

 

Chi cục Thủy Sản phổ biến các qui định về khai thác thủy sản cho nhóm ĐQL 4

 

Thành viên nhóm ĐQL 4 đang thảo luận cùng cán bộ Chi cục Thủy sản

 

Phối hợp lực lượng Biên phòng tuyên truyền an toàn trên biển cho thành viên nhóm ĐQL

 

Phạm Khánh Đạt – Tư vấn MCS

Bình luận của bạn