DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Một số mô hình nuôi vịt biển nổi trội tại thị xã Vĩnh Châu.Một số mô hình nuôi vịt biển nổi trội tại thị xã Vĩnh Châu.
Nhằm hỗ trợ sinh kế cho thành viên các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, Ban quản lý Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng đã triển khai 27 mô hình nuôi vịt biển hướng thịt. Sau hơn 2 tháng thả nuôi, đa phần vịt biển phát triển tốt với tỷ lệ sống trên 85 %. Dưới đây là một số mô hình nuôi vịt biển điển hình:

Mô hình của ông Thạch Vi Na - Phường 2 đạt tỷ lệ sống 95 %, trọng lượng trung bình 1,8 kg/con

 

Mô hình của ông Sơn Lùng - Phường Vĩnh Phước đạt tỷ lệ sống 97 %, mỗi con nặng 2,2 kg

 

Mô hình của ông Trà Ủ - Phường Vĩnh Phước, mỗi con 2,5 kg

 

Mô hình của hộ ông Hồ Ếch - xã Vĩnh Tân với tỷ lệ sống 100%, trọng lượng trung bình là 2,7kg/con

 

Mô hình của ông Sơn Đol - xã Vĩnh Tân đạt 95% với mỗi con khoảng 2 kg

 

Phạm Khánh Đạt – Tư vấn MCS

Bình luận của bạn