DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tin ảnh kiểm tra mô hình sinh kếTin ảnh kiểm tra mô hình sinh kế
Năm 2017, Ban quản lý dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Trung tâm giống vật nuôi triển khai các mô hình sinh kế như mô hình nuôi vịt biển, mô hình nuôi dê sinh sản, mô hình nuôi vọp dưới tán rừng. Trong quá trình triển khai, cán bộ kỹ thuật thường xuyên thăm và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ thực hiện mô hình, cụ thể như sau:

   

Cán bộ Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng kiểm tra điểm mô hình nuôi vịt tại xã Vĩnh Tân

 Cán bộ Ban quản lý dự án kiểm tra mô hình nuôi vọp dưới tán rừng tại xã An Thạnh 3
 


Cán bộ Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng kiểm tra điểm mô hình nuôi dê sinh sản tại xã An Thạnh 3
 

Tin ảnh: Lương Thị Diễm Trang - CRSD Sóc Trăng

Bình luận của bạn