DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thi tìm hiểu về Đồng quản lý nghề cá ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tay nghề đan giỏ nilon.Hội thi tìm hiểu về Đồng quản lý nghề cá ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tay nghề đan giỏ nilon.

Quang cảnh Hội thi tìm hiểu về Đồng quản lý (ĐQL), bảo vệ nguồn lợi (BVNL) thủy sản và thi tay nghề đan giỏ nilon

Ông Thiều Quang Đức – Giám đốc Dự án CRSD Sóc Trăng trao cờ và quà lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi

Nhóm ĐQL 4 – xã Vĩnh Hải trong phần thi tự giới thiệu

Thi kiến thức tìm hiểu về ĐQL và BVNL thủy sản bằng hình thức rung chuông vàng

Thí sinh trong phần thi tay nghề đan giỏ nilon

 

Các thí sinh hoàn thành phần thi đan giỏ nilon

Ông Thiều Quang Đức – Giám đốc Dự án CRSD Sóc Trăng  trao phần thưởng giải đồng đội phần thi kiến thức về ĐQL và BVNL thủy sản.

Ông Đồ Văn Thừa – Phó Ban điều phối huyện Cù Lao Dung trao phần thưởng giải đồng đội tay nghề đan giỏ nilon

Ban tổ chức Hội thi cùng các thí sinh chụp hình lưu niệm
 

Tin ảnh: Lê Thị Yến

Bình luận của bạn