DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Lịch phát sóng phim thành quả dự án CRSD về từng hợp phầnLịch phát sóng phim thành quả dự án CRSD về từng hợp phần

Dự án CRSD xin trân trọng thông báo lịch phát sóng phim thành quả dự án CRSD về từng hợp phần được phát sóng trên kênh VTV2, cụ thể như sau:
- Phim CRSD hợp phần A: Ngày 13/11/2017 phát lần 1 vào 6h41ph, lần 2: 13h56ph, lần 3: 16h12ph.
- Phim CRSD hợp phần B: Ngày 14/11/2017 phát lần 1 vào 6h45, lần 2: 12h57, lần 3: 16h11.
- Phim CRSD hợp phần C: Ngày 15/11/2017 phát lần 1: 6h45, lần 2: 10h20, lần 3: 16h10.
Trân trọng.

Bình luận của bạn