DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc TrăngQuyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Quyết định của Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng ngày 14/02/2012

Văn bản được đính kèm.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan