DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tuyên truyền Chọn giống sạch bệnh trong Nuôi trồng Thủy sảnTuyên truyền Chọn giống sạch bệnh trong Nuôi trồng Thủy sản
Tôm giống là một trong các tiêu chí quan trọng hàng đầu trong nuôi tôm nước lợ, do đó chọn tôm giống đạt chuẩn SPF (tôm sạch mầm bệnh) là rất cần thiết vì ảnh hưởng đến năng suất của quá trình nuôi.

Ngày 25/3/2015 Dự án CRSD Sóc Trăng phối hợp cùng Chi cục nuôi trồng thủy sản Sóc Trăng tổ chức buổi tuyên truyền về Chọn giống sạch bệnh trong nuôi trồng thủy sản (chủ yếu nuôi tôm nước lợ) tại xã An Thạnh Nam , huyện Cù Lao Dung có 34 nông dân nuôi tôm cùng tham dự.  Kỹ sư Lê Văn Hăng –Chi cục Nuôi trồng Thủy sản hướng dẫn về khái niệm giống SPF, phương pháp chọn giống đảm bảo chất lượng; hướng dẫn ghi chép dữ liệu con giống và nguyên tắc kiểm dịch giống thủy sản. Qua buổi tuyên truyền đã giúp người nuôi biết cách chọn giống tôm và những qui định của Nhà nước về quản lý con giống, từ đó giúp người nuôi tôm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn trong các vụ nuôi.

Theo kế hoạch, Chi cục nuôi trồng thủy sản Sóc Trăng sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền về chọn giống sạch bệnh trong nuôi trồng thủy sản cho nông dân tại các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên và Thị xã Vĩnh Châu.

Tác giả: Thiệu Hoàng Duy - Tư vấn CRSD Sóc Trăng

Bình luận của bạn