DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hỗ trợ giám sát – đánh giá tại dự án CRSD Sóc TrăngHỗ trợ giám sát – đánh giá tại dự án CRSD Sóc Trăng
Nhằm tiếp tục hỗ trợ cải thiện hoạt động giám sát - đánh giá nói riêng và đẩy mạnh triển khai dự án nói chung, Ngân hàng Thế giới đã cử đoàn giám sát và đánh giá do chuyên gia Ingrid Mollard dẫn đầu tới làm việc tại Dự án CRSD Sóc Trăng từ ngày 18-22/01/2016.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã nghe báo cáo của Ban quản lý dự án TW báo cáo chi tiết về việc thực hiện dự án và tham quan làm việc tại Sóc Trăng. Tại Sóc Trăng, Đoàn đã tiếp xúc với tổ cộng đồng nhóm đồng quản lý Vĩnh Tân – Lai Hòa, làm việc với nông dân nuôi tôm tại Vĩnh Châu. Đoàn cũng đã có buổi thảo luận với các BQLDA tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau về những khó khăn, thách thức chung trong việc thực hiện hoạt động giám sát – đánh giá của dự án.

Tại buổi họp tổng kết với Ban quản lý dự án TW, Đoàn đã đánh giá tốt việc thực hiện nhiệm vụ giám sát – đánh giá trong dự án. Tuy nhiên, đoàn cũng đã đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hơn nữa, bao gồm: cần tăng cường sự phối hợp của các đơn vị đối tác của dự án (như chi cục thú y tỉnh, sở TN-MT,…) trong thu thập và phân tích dữ liệu; xây dựng và thực hiện một chương trình truyền thông hiệu quả, sử dụng các công cụ sinh động (kịch, rối nước, v.v.) để quảng bá dự án tới người dân hiệu quả hơn nữa; đặc biệt, Đoàn nhấn mạnh cần duy trì sự bền vững của các hoạt động sau khi dự án hoàn thành.

Bình luận của bạn