DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổng kết hoạt động năm 2015 của tổ hợp tác Số 2 ấp Hòa Trực xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên.Tổng kết hoạt động năm 2015 của tổ hợp tác Số 2 ấp Hòa Trực xã Hòa Tú 1, huyện  Mỹ Xuyên.

Vào ngày 06/01/2016 tổ hợp tác (THT) Số 2 Hòa Trực, xã Hòa Tú 1 (tổ GAP 5) huyện Mỹ Xuyên đã tổ chức tổng kết các hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2015 đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tham dự tổng kết có sự tham gia của đại diện của UBND xã, Trạm Khuyến nông, tư vấn dự án CRSD, Trạm Bảo vệ Thực vật, các công ty liên kết về giống, thức ăn.

Tổ Hợp Tác Số 2 Hòa Trực có 25 thành viên với diện tích 42 ha mặt nước nuôi tôm. Trong năm 2015 diện tích tôm thả nuôi là 32 ha, tổng sản lượng thu hoạch là 46,13 tấn. Tổng lợi nhuận thu được tổng là 3.3 tỷ (nuôi trồng thủy sản chiếm hơn 75% tổng lợi nhuận của tổ); bình quân 134 triệu đồng/thành viên. Tổ Hợp Tác Số 2 Hòa Trực được đánh giá là THT có hoạt động hiệu quả nhất trong xã Hòa Tú 1 với các phương thức sản xuất nông nghiệp đa dạng (trồng màu; trồng lúa; nuôi bò, gà, heo và thủy sản). Trong buổi tổng kết có sự chỉ đạo của ông Trương Hoàng Khai, phó Chủ tịch xã Hòa Tú 1: để chuẩn bị cho vụ nuôi thủy sản năm 2016 đề nghị các thành viên trong tổ thực hiện tốt công tác cải tạo ao, thả tôm đúng lịch khuyến cáo của ngành chuyên môn, đối với tôm sú chỉ nuôi 01 vụ, còn đối với tôm thẻ thả nhiều nhất là 02 vụ rồi lắp lại diện tích lúa, hạn chế tối đa sử dụng hóa chất và kháng sinh trong nuôi tôm, hướng tới việc nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học (VietGAP), đảm bảo an toàn thực phẩm, dịch bệnh, môi trường sinh thái.

Tổ hợp tác Số 2 Hòa Trực hoạt động có hiệu quả nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ của các các ngành, các cấp, đặc biệt là Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Mỹ Xuyên, Trạm khuyến Nông, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng.

Một số hình ảnh về buổi Tổng kết:

Hình 1: Các thành viên tham gia Tổng kết hoạt động năm 2015 của THT Số 2 Hòa Trực.

Hình 2: Phát biểu của ông Trương Hoàng Khai Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tú 1 tại buổi Tổng kết.

 

Người viết: Đinh Thị Thu Thủy - 

Tư vấn CRSD Sóc Trăng

 

Bình luận của bạn