DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hướng dẫn giám sát, phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi nước lợ dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dự án CRSDHướng dẫn giám sát, phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi nước lợ dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dự án CRSD
Nhằm hỗ trợ các tỉnh Dự án triển khai tốt hoạt động giám sát, phòng, chống dịch bệnh thủy sản, đặc biệt là bệnh trên tôm nuôi nước lợ. Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp phối hợp với Cục Thú y và các tỉnh triển khai Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn giám sát, phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ dựa vào cộng đồng tại các tỉnh triển khai Dự án CRSD.

Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) được triển khai tại 08 tỉnh Dự án bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng và Cà Mau từ năm 2013. Một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án là giảm 20% thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên tôm nuôi nước lợ tại các vùng triển khai Dự án. Để thực hiện mục tiêu trên, ngoài việc hỗ trợ trang thiết bị chuẩn đoán xét nghiệm bệnh cho các Chi cục Thú y, Trạm thú y, nâng cao năng lực cho hệ thống thú y, và người nuôi thì công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh tại vùng triển khai Dự án là rất cần thiết.

Hiện nay công tác giám sát phòng chống dịch bệnh tại các vùng triển khai Dự án CRSD đang gặp khó khăn do các hộ nuôi có quy mô nhỏ, lẻ, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện hoặc đang cải tạo nâng cấp, trình độ người nuôi cũng như khả năng đầu tư sản xuất còn hạn chế. Thêm vào đó, hầu hết các hộ trong vùng Dự án sử dụng chung cơ sở hạ tầng bao gồm kênh cấp, kênh thoát, hoặc ao xử lý nước thải, bùn thải. Vì vậy hoạt động giám sát, phòng, chống dịch bệnh thủy sản cần dựa vào tổ cộng đồng chứ không phải là các hộ đơn lẻ.

Giám sát, phòng, chống dịch bệnh thủy sản dựa vào cộng đồng là các hoạt động của người nuôi, tổ cộng đồng, và cán bộ thú y nhằm cảnh báo, khống chế và ngăn chặn một số dịch bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ tại các vùng Dự án CRS. Nhằm mục tiêu giúp các hộ nuôi trong các tỉnh Dự án xác định kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ, đưa ra các giải pháp phòng, chống bệnh phù hợp và giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi, Ban quản lý Dự án Trung ương đăng tải “Hướng dẫn giám sát, phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi nước lợ dựa vào cộng đồng tại các tỉnh Dự án CRSD” để các tỉnh tham khảo, xem xét áp dụng.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan