DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo triển khai nhân rộng quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ cho các huyện, thành phố ven biển tỉnh bình địnhHội thảo triển khai nhân rộng  quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ  cho các huyện, thành phố ven biển tỉnh bình định

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, tại thành phố Quy Nhơn, Ban Quản lý Dự án CRSD Bình Định đã tổ chức Hội thảo triển khai Kế hoạch xây dựng Quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ nhân rộng cho các huyện, thành phố ven biển tỉnh Bình Định; với sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND 05 huyện, thành phố ven biển của tỉnh, các Sở, Ngành có liên quan, các thành viên Tổ công tác liên ngành Quy hoạch không gian tổng hợp khu vực ven bờ tỉnh Bình Định, và trên 40 cán bộ thuộc các Tổ Quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ cấp huyện/thành phố của tỉnh.

            

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe kết quả thực hiện ISP thí điểm tại huyện Hoài Nhơn và một số bài học kinh nghiệm để tổ chức triển khai nhân rộng cho 04 huyện, thành phố ven biển còn lại của tỉnh (Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Quy Nhơn), đồng thời tổng hợp các báo cáo để xây dựng Quy hoạch ISP cho tỉnh Bình Định.

 

Hội thảo thống nhất cao về kế hoạch xây dựng Quy hoạch ISP tại các địa phương trong thời gian tới, và tập trung thảo luận các nội dung để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong triển khai các hoạt động; đồng thời đã đề xuất một số vấn đề cần thiết trong quá trình xây dựng và thực hiện Quy hoạch nhằm đảm bảo tiến độ, và đạt hiệu quả cao.

Bình luận của bạn