DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hình ảnh hoạt động Hợp phần C năm 2015 - CRSD Sóc TrăngHình ảnh hoạt động Hợp phần C năm 2015 - CRSD Sóc Trăng
Hình ảnh hoạt động Hợp phần C năm 2015 - CRSD Sóc Trăng

Hình ảnh hoạt động Hợp phần C năm 2015 - CRSD Sóc Trăng

Hình 1. Lớp tập huấn nâng cao năng lực Theo dõi, Kiểm tra, và Giám sát cho

Hướng dẫn viên cộng đồng các xã ven biển thị xã Vĩnh Châu

Hinh 2. Lớp tập huấn kỹ năng công tác cho Hướng dẫn viên các huyện ven biển của tỉnh Sóc Trăng

do Ban quản lý Trung ương Dự án CRSD thực hiện

Hình 3. Các thành viên Nhóm Đồng quản lý nghề cá liên xã Vĩnh Tân - Lai Hòa,

thị xã Vĩnh Châu bỏ phiếu bầu Ban Đại Diện Nhóm

Hình 4. Ban Đại Diện Nhóm Đồng quản lý nghề cá liên xã Vĩnh Tân-Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu ra mắt

Hình 5. Chủ tịch đoàn của Đại hội thành lập Nhóm Đồng quản lý nghề cá xã Vĩnh Hải

Hình 6. Lớp tập huấn năng lực Theo dõi, Kiểm tra, và Giám sát cho cán bộ huyện, xã và

Ban đại diện các Nhóm Đồng quản lý nghề cá ven biển tỉnh Sóc Trăng

Hình 7. Giải thích ý nghĩa Đồng quản lý Nghề cá cho các đại biểu thông suốt trong

Đại hội thành lập Nhóm Đồng quản lý

Hình 8. Đoàn Sóc Trăng làm việc với cảng cá tỉnh Bỉnh Thuận

Hình 9. Họp bình nghị cấp lưới cho ngư dân TT Trần Đề

Hình 10. Hội thảo triển khai kế hoạch thực thi đăng ký cấp phép và kiểm soát số lượng tàu cá dưới 20CV tỉnh Sóc Trăng

Hình 11. Lớp tập huấn nâng cao năng lực Theo dõi, Kiểm soát, và Đánh giá (MCS)

cho ngư dân Nhóm đồng quản lý nghề cá ven bờ huyện Cù Lao Dung.

Hình 12. Chỉ huy bộ đội biên phòng huyện Cù Lao Dung phát biểu trong lớp tập huấn ngư dân

Hình 13. Tập huấn kinh tế hộ gia đình cho cán bộ, đoàn thể, và ngư dân nhóm đồng quản lý ở thị xã Vĩnh Châu

Hình 14. Hội phụ nữ đứng lớp kinh tế hộ gia đình

Hình 15. Toàn thể ngư dân 2 xã Vĩnh Tân – Lai Hòa thống nhất Quy chế Đồng quản lý

Hình 16. Cán bộ BQL DA phối hợp làm việc với Bộ đội Biên phòng

Hình 16. Đoàn chủ tịch của Đại hội thành lập Nhóm Đồng quản lý Vĩnh Tân – Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu

Hình 17. Đoàn công tác của BAL DA CRSD Sóc Trăng kiểm tra vị trí lắp đặt và chất lượng pa nô

Hình 18. Ban Đại diện Nhóm Đồng quản lý 1, An Thạnh Ba – An Thạnh Nam, ra mắt ngay sau khi trúng cử

Hình 19. Lãnh đạo BQL DA CRSD Sóc Trăng và lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu nhất trí một số hoạt động của hợp phần C

 

Bình luận của bạn