DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hình thành liên kết thí điểm giữa người nuôi trồng thủy sản với thị trườngHình thành liên kết thí điểm giữa người nuôi trồng thủy sản với thị trường

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án CRSD năm 2015, Ban Quản lý Dự án CRSD Bình Định đã triển khai hoạt động “Hình thành liên kết giữa người nuôi trồng thủy sản với thị trường” với mục tiêu là xây dựng mô hình liên kết giữa người nuôi trồng thủy sản với thị trường nhằm giúp người nuôi trồng thủy sản liên kết được với doanh nghiệp (cá nhân) thương mại (doanh nghiệp hoặc cá nhân cung ứng giống, thức ăn, thuốc – hóa chất; và thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm …) góp phần sản xuất ổn định, hiệu quả và bền vững. Các hoạt động chính bao gồm: Tiến hành điều tra thực trạng về nuôi trồng thủy sản và các hoạt động liên quan đến thị trường của các hộ nuôi trong vùng GAP, lấy ý kiến của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến nuôi trồng thủy sản tại các vùng GAP, họp cộng đồng lấy ý kiến và thảo luận về hiện trạng liên kết thị trường tại các vùng GAP; tổ chức cho cán bộ một số ban ngành liên quan, chính quyền địa phương và các hộ nuôi tại vùng GAP tham quan mô hình về liên kết thị trường và các cơ sở chế biến thủy sản có tiềm năng hình thành mối liên kết thị trường đầu ra với người nuôi trồng thủy sản tại tỉnh. Từ cơ sở điều tra, đánh giá; Ban Quản lý Dự án CRSD Bình Định  tổ chức hội thảo về liên kết thị trường giữa các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, người dân, và các doanh nghiệp để đề xuất các mô hình liên kết phù hợp tại các vùng GAP và tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ giữa các bên tham gia.

Qua kết quả điều tra khảo sát, tham vấn cho thấy: Tại các vùng nuôi GAP của Dự án CRSD Bình Định, người nuôi trồng thủy sản còn thụ động trong việc xây dựng các mối liên kết với các chủ thể cung cấp đầu vào và thu mua đầu ra, trong giao dịch chưa có những cam kết từ trước nên người nuôi dễ bị thua thiệt. Người nuôi thường thay đổi nhà cung cấp giống nên khó tổng kết được chất lượng con giống phù hợp với địa phương, để giúp cho người nuôi thực hiện việc này, bước đầu cần hỗ trợ các hộ nuôi chuyên tôm thẻ chân trắng xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn với các công ty sản xuất giống tôm thẻ chân trắng có uy tín. Đa phần các hộ nuôi có diện tích nuôi nhỏ, nên việc liên kết với thị trường cần phải tổ chức thành nhóm hộ, qua đó tạo liên kết với các chủ thể cung cấp đầu vào và thu mua đầu ra thông qua những cam kết cụ thể.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được những kỹ thuật sản xuất tiên tiến hiện nay cũng như thấy rõ hiệu quả sản xuất khi có sự liên kết, Ban Quản lý Dự án CRSD Bình Định đã tổ chức cho người dân, chính quyền địa phương và một số đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tham quan mô hình có sự liên kết của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể đã tham quan tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Huế 2 và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh đông lạnh Huế. Chuyến tham quan mang lại nhiều khích lệ và quyết tâm cho người dân khi mùa vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016 chuẩn bị bắt đầu.

Ban Quản lý Dự án CRSD Bình Định cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo nhằm tạo sự kết nối giữa người dân, nhà cung cấp giống, thức ăn và các doanh nghiệp cũng như cá nhân thu mua sản phẩm thủy sản. Các cuộc hội thảo đã giúp các bên có điều kiện cùng nhau thảo luận, bàn bạc phương pháp liên kết áp dụng ngay trong vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016. Thật bất ngờ khi những vấn đề tưởng như đơn giản nhưng do từ trước đến nay họ chưa có điều kiện gặp gỡ nên chưa thể bày tỏ nguyện vọng để thông hiểu lẫn nhau, thông qua hội thảo các bên đã thống nhất với nhau nhiều vấn đề về cung cấp giống, thức ăn … Cụ thể là đã hình thành liên kết giữa nhà cung cấp giống gồm Trung tâm Giống thủy sản Bình Định, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P- chi nhánh Bình Định 3, Công ty Cổ Phần Việt Úc Bình Định với người dân nuôi trồng thủy sản thôn Vinh Quang 2 xã Phước Sơn và thôn Đông Điền xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. Về việc cung ứng thức ăn, Công ty TNHH thương mại và vận tải Thanh Vân cũng cam kết cung cấp cho người nuôi tại 02 địa phương nói trên. Những liên kết này đã được các bên thực hiện thảo luận tương đối chi tiết và cùng nhau ký biên bản ghi nhớ có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và Ban Quản lý Dự án CRSD Bình Định. Đây là cơ sở để người dân triển khai kế hoạch sản xuất năm 2016.

Qua kết quả thực hiện cho thấy nếu người nuôi trồng thủy sản có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan sẽ xây dựng được mối liên kết với thị trường trong nuôi trồng thủy sản. Đây là điều kiện đầu tiên để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất tránh tình trạng làm đến đâu hay đến đó. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi động đầu tiên của việc hình thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp (cá nhân) cung ứng và thu mua sản phẩm đối với người nuôi trồng thủy sản. Để duy trì và phát triển các mối liên kết này được bền vững đòi hỏi các đối tác tham gia liên kết cần phải có biện pháp tích cực để thực hiện đầy đủ các cam kết, bên cạnh đó cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để các mối liên kết này được thực hiện có hiệu quả, bền vững./. 

Tin bài: Nguyễn Tử Hội - Tư vấn HP B - PPMU Bình Định

Bình luận của bạn