DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã an hòa làm vệ sinh bãi biển – bảo vệ môi trường ven biểnTổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã an hòa làm vệ sinh bãi biển – bảo vệ môi trường ven biển
Hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển được duy trì hàng tháng nhằm bảo vệ môi trường ven biển.

TỔ ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ VEN BỜ XÃ AN HÒA LÀM VỆ SINH BÃI BIỂN – BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN

Hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển là một trong số các hoạt động đã được phê duyệt trong Kế hoạch đồng quản lý của xã An Hòa. Sáng ngày 07/01/2016, Tổ đồng quản lý xã An Hòa tổ chức buổi làm vệ sinh trên bãi biển tại hai thôn Nhơn Hội và Hội Sơn thuộc xã An Hòa. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường ven biển, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp.


Bãi biển trước khi làm vệ sinh có nhiều rác thải.

Ngoài thành phần nồng cốt là thành viên Tổ đồng quản lý, hoạt động này còn thu hút được nhiều thành phần khác tham gia như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân…Tất cả đã ủng hộ và tham gia hoạt động này một cách nhiệt tình vì một môi trường xanh-sạch-đẹp.Hoạt động nảy thu hút nhiều người tham gia nhiệt tình.

Ngoài việc quét dọn, thu gom rác thải, bà con ngư dân còn được Ban Quản lý dự án  CRSD tỉnh Phú Yên phổ biến các kiến thức về tầm quan trọng của môi trường trong cuộc sống, từ đó bà con ngư dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Bải biển xanh-sạch-đẹp sau khi được làm vệ sinh.

          Đây là hoạt động được Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã An Hòa duy trì hàng tháng nhằm bảo vệ môi trường ven biển cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của bà con ngư dân./.

                                                                                                                                                                                                                                                     PPMU Phú Yên

 

Bình luận của bạn