DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hình ảnh hoạt động Hợp phần B năm 2015 - CRSD Sóc TrăngHình ảnh hoạt động Hợp phần B năm 2015 - CRSD Sóc Trăng
Hoạt động HPB

Hình ảnh hoạt động Hợp phần B năm 2015 - CRSD Sóc Trăng

1b. Đc Lý Đại Lượng, nguyên PGĐ BQL Dự án CRSD Sóc Trăng phát biểu khai mạc

Hội thảo Đánh giá kết quả công tác truy xuất nguồn gốc con giống thủy sản

2b. Tổ chức tọa đàm biện pháp phòng ngừa bệnh tôm đầu vụ năm 2015

3b. Cuộc họp vận động thành lập Tổ hợp tác áp dụng Viet GAP trong nuôi trồng thủy sản tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề

4b. Hội thảo Đánh giá kết quả công tác truy xuất nguồn gốc con giống thủy sản

Bình luận của bạn