DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tập huấn cho nông dân về kỹ năng nhận biết một số bệnh thường gặp trên tôm nuôi bằng cảm quanTập huấn cho nông dân về kỹ năng nhận biết một số bệnh thường gặp trên tôm nuôi bằng cảm quan
Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực nhận biết một số bệnh thường gặp trên tôm bằng cảm quan cho người dân trong vùng GAP như: Bệnh do vi khuẩn (Bệnh hoại tử gan tuỵ cấp, bệnh phát sáng, bệnh mòn râu, cụt đuôi, bệnh đen mang, bệnh phân trắng…); bệnh do virus và sinh vật bám (bệnh còi, đốm trắng, đầu vàng, taura, hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô, bệnh do nguyên sinh động vật và nấm); và các yếu tố môi trường thường gây bệnh. Thông qua đó nâng cao hiệu quả của hoạt động thiết lập, duy trì hệ thống giám sát và báo cáo dịch bệnh của dự án.

                      (Ông Quách Nhật Bình - Phó Giám đốc dự án CRSD Cà Mau phát biểu khai mạc)

TẬP HUẤN “NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẬN BIẾT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN TÔM NUÔI BẰNG CẢM QUAN” – MỘT HƯỚNG MỚI TRONG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CỘNG ĐỒNG

Trong khuông khổ Hợp phần B của Dự Án Nguồn Lợi Ven Biển Vì Sự Phát Triển Bền Vững (CRSD). Ban Quản lý Dự Án CRSD Cà Mau phối hợp cùng với Phân viện Nghiên cứu Thuỷ sản Minh Hải (Cà Mau) đã tổ chức 3 lớp tập huấn “NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẬN BIẾT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN TÔM NUÔI BẰNG CẢM QUAN”.

Tham gia lớp tập huấn có TS. Phạm Cử Thiện, Th.S Ngô Thị Ngọc Thuỷ, Th.S Hoàng Thị Hiền, TS. Vũ Anh Tuấn Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Thuỷ sản Minh Hải, Cán bộ Dự Án CRSD Cà Mau và 160 học viên là các hộ dân đang nuôi trồng thuỷ sản theo hướng VietGap đến dự.

Lớp tập huấn nằm trong quá trình thực hiện Dự Án CRSD Cà Mau, nhằm nâng cao hoạt động thiết lập duy trì hệ thống giám sát báo cáo dịch bệnh. Nội dung chính của lớp tập huấn; giúp cho các hộ dân trong vùng GAP nhận biết một số bệnh thường gặp trên tôm bằng cảm quan như bệnh do vi khuẩn (Bệnh hoại tử gan tuỵ cấp, bệnh phát sáng, bệnh mòn râu, cụt đuôi, bệnh đen mang, bệnh phân trắng…); bệnh do virus và sinh vật bám (bệnh còi, đốm trắng, đầu vàng, taura, hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô, bệnh do nguyên sinh động vật và nấm); và các yếu tố môi trường thường gây bệnh. Bên cạnh đó học viên biết cách thu thập thông tin về bệnh tại hiện trường, nhận biết những bất thường trên tôm nuôi và bảo quản mẫu để phân tích trong trường hợp khó nhận định được tác nhân gây bệnh (do cán bộ của Phân Viện Nghiên Cứu Thuỷ Sản Minh Hải phụ trách).

Có thể nói đây là lớp tập huấn chuyên sâu về bệnh đầu tiên được tổ chức tại Cà Mau để nâng cao năng lực cho người dân trong chẩn đoán, phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm. Cả 03 lớp tập huấn được tổ chức được sắp xếp chương trình khoa học (01 lớp gồm 2 ngày lý thuyết, 01 ngày đi thực tế). Qua đó, học viên nắm được những kiến thức cơ bản, những thông tin mới về bệnh trên tôm nuôi, các tác nhân gây bệnh và mức độ nguy hiểm của bệnh. Sau khoá học, học viên nắm được nguyên tắc chung trong phòng và trị bệnh trên tôm do vi khuẩn, sinh vật bám và  bệnh do các yếu tố môi trường; góp phần thiết thực vào nuôi tôm đảm bảo an toàn sinh học, đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững của Dự án.

Sau lớp tập huấn, Ban CRSD đã có tiếp xúc với người dân trong vùng nuôi để nắm thông tin phản hồi về kết quả tập huấn. Đa số người dân phấn khởi khi được tham gia tập huấn lớp tập huấn về bệnh nói trên, nhiều người còn đăng ký trước sẽ tự chịu chi phí để tham dự tiếp nếu năm 2016 có tổ chức; nhiều người dân chưa có điều kiện tham gia lớp tập huấn năm 2015 rất mong muốn Dự án CRSD sẽ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực nhận biết một số bệnh trên tôm bằng cảm quan” vào năm 2016 và tổ chức tại địa bàn để thuận tiện hơn khi tham gia tập huấn.

Đây là một hướng mới trong triển khai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân tại các vùng nuôi ở Cà Mau, góp phần thiết thực giúp người dân nuôi tôm đảm bảo an toàn sinh học, phù hợp với mục tiêu “phát triển bền vững” của Dự án CRSD đã triển khai.

 

 

Bình luận của bạn