DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tấp huấn nâng cao năng lực thực hiện ĐQL nghề cá ven bờ cho đại diện Ban cộng đồng ngư dânTấp huấn nâng cao năng lực thực hiện ĐQL nghề cá ven bờ cho đại diện Ban cộng đồng ngư dân
Nội dung của lớp tập huấn gồm: Hướng dẫn Sổ tay giám sát và đánh giá Dự án CRSD; Hướng dẫn ghi chép thông tin vi phạm trong KTTS; Hướng dẫn ghi chép công tác theo dõi kết quả khai thác thủy sản …

Tấp huấn nâng cao năng lực thực hiện ĐQL nghề cá ven bờ cho đại diện Ban cộng đồng ngư dân

Ngày 21/12/2015, tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, PPMU Phú Yên phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Phú Yên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Đồng quản lý nghề cá ven bờ cho Ban đại diện cộng đồng ngư dân các xã: xã Xuân Đài, Xuân Thành, Xuân Cảnh, Xuân Phương, Xuân Hòa, Xuân Hải. Nội dung của lớp tập huấn gồm:  Hướng dẫn Sổ tay giám sát và đánh giá Dự án CRSD; Hướng dẫn ghi chép thông tin vi phạm trong KTTS; Hướng dẫn ghi chép công tác theo dõi kết quả khai thác thủy sản …

Các đại biểu tham dự thảo luận sôi nổi trong buổi hoc

Lớp tập huấn có 40 đại biểu tham dự, gồm các đại biểu là đại diện UBND các xã/phường ven biển, thành viên Ban đại diện cồng đồng ngư dân … Đến với lớp tập huấn các đại biểu còn được trang bị các kiến thức về kỹ năng truyền thông, theo dõi, tổng hợp, báo cáo, lập kế hoạch MCS vùng đồng quản lý.

Lớp tập huấn được bế mạc cùng ngày, chất lượng lớp tập huấn được 100% đại biểu đánh giá đạt ở mức tốt./.   

PPMU Phú Yên

Bình luận của bạn