DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo Cơ chế vận hành của các tổ chức ngư dân trong việc thực hiện đồng quản lý tại Việt Nam - DA CRSD Hội thảo Cơ chế vận hành của các tổ chức ngư dân trong việc thực hiện đồng quản lý tại Việt Nam - DA CRSD
Trong khuôn khổ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) hỗ trợ thực hiện đồng quản lý nghề khai thác thủy sản ven bờ, nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho cán bộ trung ương và cán bộ các tỉnh thuộc Dự án, Ban Quản lý Trung ương Dự án CRSD đã phối hợp với Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam Á (qua Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản) tổ chức hội thảo về cơ chế vận hành của các tổ chức ngư dân trong việc thực hiện đồng quản lý tại Việt Nam từ ngày 12/5 đến ngày 14/5 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự hội thảo có 52 đại biểu, đại diện Ban Quản lý Trung ương Dự án CRSD (PCU); các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Thủy sản (Vụ KHCN&HTQT, Vụ Pháp chế-Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản); cán bộ lãnh đạo, cán bộ tư vấn, cán bộ phụ trách hợp phần C Ban Quản lý dự án CRSD, cán bộ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Cà Mau và các báo cáo viên đến từ Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC); các chuyên gia tư vấn trong nước, nước ngoài của PCU.

Tại hội thảo, đại biểu tham dự đã được cung cấp thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm trong việc hình thành, tổ chức, vận hành các tổ chức ngư dân trong đồng quản lý ở Nhật Bản, Thái Lan và một số nước Đông Nam Á. Các vấn đề liên quan ở Việt Nam cũng đã được làm rõ như: cơ sở khoa học và pháp lý của việc giao quyền khai thác thủy sản cho các tổ chức ngư dân; các yếu tố cần thiết để triển khai thành công đồng quản lý trên góc độ vận hành các tổ chức ngư dân; các nội dung cần sự hỗ trợ của chính phủ và cơ quan nhà nước trong việc vận hành tổ chức ngư dân; cách thức tổ chức tín dụng nhỏ trong tổ cộng đồng và việc thu thập thông tin nghề cá trong các tổ chức ngư dân nhằm hỗ trợ, điều chỉnh kế hoạch đồng quản lý là rất cần thiết.

Tiếp thu bài học kinh nghiệm cùng với thực tế trong quá trình thực hiện dự án CRSD, trong thời gian tới, cán bộ dự án và chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan của Tổng cục Thủy sản xây dựng cơ sở pháp lý thực hiện thí điểm việc giao quyền khai thác cho các tổ chức ngư dân; đồng thời sẽ có những hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh Dự án để hình thành, vận hành các tổ chức cộng đồng có tính bền vững, hoạt động có hiệu quả./.

Bình luận của bạn