DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động theo dõi, kiểm soát và giám sát (MCS) khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Nghệ AnHoạt động theo dõi, kiểm soát và giám sát (MCS) khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Nghệ An
Với sự hỗ trợ của dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Nghệ An, hoạt động theo dõi, kiểm soát và giám sát khai thác thủy sản ven bờ đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở xã/phường, xóm/khối các địa phương ven biển.

Được sự hỗ trợ nâng cao năng lực và tài chính từ dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Nghệ An, hoạt động theo dõi, kiểm soát và giám sát khai thác thủy sản ven bờ được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở xã/phường, xóm/khối các địa phương ven biển.

Tại các địa phương ven biển, đặc biệt là các xã xây dựng Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ, người dân thường xuyên theo dõi diễn biến nghề cá và báo cáo các hành vi đánh bắt vi phạm cho cơ quan chức năng qua đường dây nóng 18001746. Với sự ủng hộ từ chính quyền địa phương, cộng đồng khai thác ven bờ thường xuyên hội họp tuyên truyền cho nhau những quy định của Nhà nước trong hoạt động nghề cá, phân công nhau theo dõi đánh bắt vi phạm, báo cáo đánh bắt vi phạm cho lực lượng Kiểm ngư theo đường dây nóng, báo cáo cho lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương. 

Lực lượng Kiểm ngư địa phương, thanh tra thủy sản tỉnh tuy mỏng, hoạt động địa bàn rộng trên 2.000 km vuông, nhưng vẫn thường xuyên có mặt kịp thời các tình huống vi phạm, ngăn chặn và xử lý các phương tiện đánh bắt gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

Theo số liệu từ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nghệ An. Trong năm 2015, lực lượng Kiểm ngư đã tiến hành kiểm tra 3.454 lượt phương tiện, với số phương tiện vi phạm là 477 tàu, trong đó: 348 tàu vi phạm lỗi nhẹ được tuyên truyền nhắc nhở; số phương tiện vi phạm bị xử lý hành chính 129 tàu với số tiền phạt 510.250.000 đồng, tịch thu tang vật vi phạm: 15 bộ giã kích điện, 280 dây lồng Bát quái.

Qua phản ánh của cộng đồng ven bờ, nhờ có sự tăng cường kiểm tra của lực lượng chức năng theo thông tin đường dây nóng, tình trạng đánh bắt vi phạm trên vùng biển ven bờ của tỉnh giảm 30% so với trước đây. Tuy nhiên, tình hình đánh bắt vi phạm trên vùng biển ven bờ của tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tập trung vào ban đêm, rất khó cho cơ quan chức năng tuần tra, giám sát.

Trong thời gian tới, cần thiết đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng nghề cá, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường tuần tra, giám sát của cơ quan chức năng trên biển và các cửa lạch; để đạt được khai thác đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản một cách bền vững và lâu dài, tạo nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho cộng đồng ven bờ, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm.

Tin bài: Lê Liên Hòa, dự án CRSD Nghệ An.

Bình luận của bạn