DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thay đổi nhận thức ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sảnThay đổi nhận thức ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Sáng 16/6, Ban quản lý các dự án ODA - Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đồng quản lý nghề cá ven bờ năm 2015 trên toàn tỉnh.

Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Hà Tĩnh (CRSD) bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối năm 2013 do Ngân hàng thế giới tài trợ. Đến nay, Ban quản lý các dự án ODA phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng được 9/10 mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ, trong đó, 2 mô hình ở Kỳ Anh là Kỳ Xuân và Kỳ Phú đã thành lập đi vào hoạt động.

Bước đầu, các mô hình đã thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức cho ngư dân nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và ngăn chặn những hành vi làm ô nhiễm môi trường vùng biển; cung cấp các thông tin giúp các cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản.

Thay đổi nhận thức ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Cùng với đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Hà Tĩnh, hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong quá trình thành lập mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ nhằm rút kinh nghiệm để mang lại hiệu quả cao hơn.

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2015, Ban quản lý các dự án ODA sẽ đưa vào hoạt động 7 mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ tại các huyện: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà và Kỳ Anh. Cùng đó là tăng cường năng lực hoạt động nghề cá; đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuần tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá; thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; xử lý thông tin “đường dây nóng bảo vệ khai thác và nguồn lợi thủy sản” và hướng dẫn cộng đồng ngư dân chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác thủy sản theo hướng bền vững.

P.V

Bình luận của bạn