DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đoàn công tác nhằm triển khai nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ triển khai dự án lần thứ 6 đối với Dự án CRSDĐoàn công tác nhằm triển khai nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ triển khai dự án lần thứ 6 đối với Dự án CRSD
Trong khuôn khổ của dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD), từ ngày 16/3 đến 01/4/2015, Ngân hàng Thế giới và Ban quản lý Trung ương Dự án CRSD đã tổ chức đoàn công tác nhằm triển khai nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ triển khai dự án lần thứ 6 đối với Dự án CRSD tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và đi thực địa tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và Bình Định. Tham gia đoàn công tác gồm đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO),

Qua quá trình triển khai nhiệm vụ, Đoàn đã rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án CRSD ở cấp Trung ương (PCU) và tất cả 08 tỉnh dự án (PPMUs), đặc biệt tập trung vào: (a) tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện tại các Hợp phần (A, B và C), bao gồm các nội dung về tuân thủ chính sách bảo vệ môi trường, đấu thầu mua sắm và giải ngân; (b) việc thực hiện các khuyến nghị đưa ra tại Phái đoàn lần trước (vào tháng 6/2014); (c) tiến triển hướng tới đạt được các chỉ số đặt ra tại Khung theo dõi giám sát các kết quả; và (d) việc triển khai Đánh giá tác động về đồng quản lý nghề cá; và (e) công tác chuẩn bị cho Đoàn Đánh giá giữa kỳ (MTR) dự kiến diễn ra vào tháng 5 và tháng 6/2015.

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án lần thứ 6; Hội thảo về triển khai thực hiện đồng quản lý và chương trình đánh giá tác động được tổ chức trong ngày 20/3/2015 nhằm hỗ trợ các tỉnh dự án trong quá trình triển khai thực hiện đồng quản lý.

Cuộc họp tổng kết của Đoàn được diễn ra vào sáng ngày 01/4/2015 do ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy Sản chủ trì với sự tham gia của đại diện các Vụ/Cục thuộc Bộ NN&PTNT, PCU và 08 PPMUs. Tại cuộc họp, tiến độ triển khai tổng thể dự án tính đến thời điểm hiện tại được đánh giá là khá hiệu quả và đảm bảo theo đúng kế hoạch. Biên bản ghi nhớ của Phái đoàn trong đó tóm tắt các phát hiện, khuyến nghị và thống nhất chính đã được sự chấp thuận của Ngân hàng Thế giới và các đơn vị có liên quan.

Bình luận của bạn