DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo định hướng xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu khai thác thủy sản tỉnh Nghệ An đến 2030 Hội thảo định hướng xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu khai thác thủy sản tỉnh Nghệ An đến 2030
Ngày 27/11/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo định hướng xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu khai thác thủy sản tỉnh Nghệ An đến 2030, với sự hỗ trợ của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

Trong những năm gần đây, ngành nghề khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An không ngừng được phát triển. Một trong những giải pháp góp phần phát triển nghề khai thác thủy sản bền vững là cần xác định số lượng, cơ cấu nghề nghiệp của đội tàu khai thác thủy sản cho phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi thuỷ sản ở từng vùng biển, cũng như phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của các địa phương. 

Chính vì lẽ đó, xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu khai thác tỉnh Nghệ An cho giai đoạn từ nay đến 2030 là hết sức cần thiết, làm cơ sở cho việc đưa ra các cơ chế quản lý, các chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành thuỷ sản tỉnh nhà theo hướng bền vững.

Với sự hỗ trợ của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, ngày 27/11/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức hội thảo chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển bền vững đội tàu khai thác tỉnh Nghệ An đến 2030.

Hội thảo với sự chủ trì của ông Trần Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An cùng với các đại biểu đến từ Chi cục Khai thác và BVNLTS, UBND, phòng Nông nghiệp và PNNT/kinh tế các huyện/thị xã, đại diện lãnh đạo UBND các xã/phường nghề cá, đặc biệt là sự góp mặt của các nhóm ngư dân khai thác thủy sản (ven bờ, vùng khơi, vùng lộng) thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc hội thảo, đã có nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi thảo luận. Nội dung chính của các vấn đề thể hiện rõ về hiện trạng thực tế các ngành nghề khai thác thủy sản tại các địa phương và các vấn đề tích cực cũng như hạn chế cần giải quyết. Thông qua đó, các đại biểu cũng đã nêu ra các mong muốn, những định hướng phát triển nghề KTTS trong tương lai.  

Kết luận tại cuộc hội thảo, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã giao cho BQL dự án CRSD Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu thuê tuyển tư vấn hỗ trợ thực hiện hoạt động này nhằm phát triển bền vững đội tàu KTTS phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tin bài: Trần Lam Hồng, dự án CRSD Nghệ An

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn