DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CRSD Nghệ an tổ chức hoàn thành lớp tập huấn về ISP cho cán bộ huyện xã vùng ven biểnCRSD Nghệ an tổ chức hoàn thành lớp tập huấn về ISP cho cán bộ huyện xã vùng ven biển
Ngày 18-19/12/2015, BQL dự án CRSD Nghệ an đã tổ chức hoàn thành lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về quy hoạch không gian ven bờ cho cán bộ các huyện, xã ven biển tỉnh Nghệ An

Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015, BQL dự án CRSD Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn nhằm “Nâng cao năng lực xây dựng Quy hoạch không gian liên ngành khu vực ven bờ” trong 2 ngày (18-19/12/2015).

Thành phần tham gia lớp tập huấn bao gồm 54 học viên đến từ các tổ ISP thuộc 05 huyện/thị xã (Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò) và đại diện 32 xã/phường ven biển trong vùng thực hiện Quy hoạch không gian liên ngành. Trong khoảng thời gian 2 ngày, BQL dự án và các thành viên đã trao đổi về các nội dung: sự cần thiết phải thực hiện ISP cho vùng ven bờ tỉnh Nghệ An, quy trình thực hiện ISP, một số ví dụ về Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ trên Thế giới, Việt Nam và chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện ISP ở huyện thí điểm (Quỳnh Lưu). Tại lớp tập huấn, BQL dự án và tổ ISP các huyện thị cũng đã thống nhất kế hoạch thực hiện ISP trong năm 2016 tại 4 huyện/thị còn lại.

Kết thúc lớp tập huấn, các thành viên tham gia đã nắm vững quy trình thực hiện ISP trong dự án CRSD, đồng thời xác định rõ sự cần thiết thực hiện ISP thông qua việc nêu bật các mâu thuẫn, xung đột hiện hữu trên vùng ven bờ tại địa phương. Đây là đợt tập huấn thứ 4 về thực hiện ISP cho các bên có liên quan do dự án CRSD Nghệ An tổ chức, nâng tỷ lệ các thành viên được đào tạo của tổ ISP cấp huyện/thị đạt 79% và xã/phường đạt 65%.

 

Tin bài: Trần Lam Hồng, dự án CRSD Nghệ an

Bình luận của bạn