DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tăng cường năng lực tuần tra, giám sát và thực thi pháp luật thuộc hoạt động MCSTăng cường năng lực tuần tra, giám sát và thực thi pháp luật thuộc hoạt động MCS
Tăng cường năng lực tuần tra, giám sát và thực thi pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định

Thực hiện kế hoạch hoạt động hợp phần C năm 2015 của Dự án CRSD Bình Định, “Đóng mới, trang thiết bị thông tin liên lạc cho tàu tuần tra”. Ban quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định đã tiến hành ký kết hợp đồng đóng mới 02 tàu tuần tra ven biển và bàn giao cho Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản vào tháng 10 năm 2015 để đưa vào sử dụng nhằm thực hiện công tác tuần tra, giám sát các hoạt động khai thác thủy sản vùng biển ven bờ trên toàn tỉnh, hỗ trợ và nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát cho  các mô hình đồng quản lý nghề cá ven biển của tỉnh Bình Định.

Hai tàu được thiết kế theo mẫu tàu tuần tra, vỏ tàu được chế tạo từ vật liệu composite, bố trí chung toàn tàu phù hợp với tính năng và mục đích sử dụng trong công tác tuần tra giám sát trên biển. Hai tàu đã được sự giám sát của Trung tâm đăng kiểm tàu cá trung ương và đã được Tổng Cục Thủy sản cấp số đăng ký và giấy phép hoạt động tuần tra, kiểm soát vùng ven biển, hỗ trợ liên kết với hệ thống kiểm ngư Việt Nam, có số hiệu VN-97979-KN và VN-98686-KN.

Tàu tuần tra VN-97979-KN có chiều dài 18m, cấp tàu đạt hạn chế III, sức chở 14 người, tốc độ hành trình 17 hải lý/h. Tàu  được trang bị động cơ chính Hyundai Seasall - 550HP, hệ thống điện được trang bị 02 máy phát điện xoay chiều 01 pha 220V-15KVA,  220V-10KVA và tổ hợp 08 Acquy 12V-200Ah; Hệ thống thông tin liên lạc được trang bị 01 Radar hàng hải ICOM MR-1200RII, 01 la bàn từ DAIKO T150B, 01 định vị vệ tinh FRUNO GP-1670, 01 máy đo sâu FRUNO FCV-288, 02 ống nhòm hàng hải nhìn được vào ban đêm có góc nhìn 6,5 phạm vi quan sát 114/1.000m, lăng kính BAK4 và 01 radio trực canh 06 băng tần, 04 máy bộ đàm tầm ngắn VHF ICOM IC-F3033S, 06 bộ hải đồ vùng biển Việt Nam và 01 bộ tác nghiệp; Hệ thống cứu sinh, cứu đắm, chữa cháy và an toàn hàng hải được trang bị theo đúng quy định của cơ quan đăng kiểm.

Tàu tuần tra VN-98686-KN có chiều dài 13,50 m, cấp tàu đạt hạn chế III, sức chở 12 người, tốc độ hành trình 20 hải lý/h. Tàu được trang bị động cơ chính Hyundai Seasall - 380HP, Hệ thống điện được trang bị 01 Đinamo phát điện 01 chiều công suất 24V-1200W và tổ hợp 06 Acquy 12V-200Ah; Hệ thống thông tin liên lạc được trang bị 01 la bàn từ, 01 định vị vệ tinh ICOM MR-1200RII, 01 máy đo độ sâu FURUNO FCV-288, 02 ống nhòm hàng hải nhìn được vào ban đêm có góc nhìn 6,5 phạm vi quan sát 114/1.000m, lăng kính BAK4 và 01 radio trực canh 06 băng tần, 04 máy bộ đàm tầm ngắn VHF ICOM IC-F3033S, 06 bộ hải đồ vùng biển Việt Nam và 01 bộ tác nghiệp; Hệ thống cứu sinh, cứu đắm, chữa cháy và an toàn hàng hải được trang bị theo đúng quy định của cơ quan đăng kiểm

Hiện nay Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản đã bố trí đầy đủ nhân sự cho đội tàu hoạt động gồm 02 thuyền trưởng, 02 máy trưởng và 04 thuyền viên phụ trách thiết bị-boong, sử dụng nguồn nhân lực từ Phòng Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện công tác tuần tra, giám sát tại các vùng ven biển của tỉnh Bình Định. Tháng 11/2015 đã tổ chức 04 chuyền tuần tra kiểm soát trên biển tại hai khu vực vùng biển Quy Nhơn và vùng biển huyện Phù Cát, ngăn chặn các hành vi khai thác bằng chất nổ tại hai khu vực Hòn Cân, Hòn Cỏ thuộc vùng biển xã Nhơn Lý, đồng thời kiểm tra các tàu thuyền ngoài tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa khai thác tại vùng ven biển của tỉnh. Tổ chức 02 chuyến tuần tra kiểm soát và trực tiếp làm Trạm nổi tại đầm Thị Nại nhằm ngăn chặn các tàu thuyền khai thác bằng xung điện, xiếc máy tại vùng đầm Thị nại – vùng biển ven bờ Quy Nhơn.

Sự có mặt thường xuyên trong hai tháng 11 và tháng 12 của hai tàu tuần tra VN-97979-KN, VN-98686-KN thực hiện nhiệm vụ làm trạm nổi và tuần tra giám sát trên vùng ven biển đã góp phần ngăn chặn và giảm thiểu việc khai thác bằng chất nổ tại các khu vực mang tính nổi cộm, không có tàu khai thác bằng chất nổ trong hai tháng qua, xử lý cảnh cáo các vi phạm tàu thuyền khai thác sai vùng, sai tuyến trong vùng nước ven bờ, phối hợp với các Tổ đồng quản lý Nhơn Lý và Nhơn Hải một cách chặc chẽ và thường xuyên trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Với các tính năng cơ động, nhanh chóng, kịp thời và tính chuyên nghiệp của hai tàu tuần tra cùng với sự tham gia tích cực của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sự phối hợp tích cực của các thành viên Tổ đồng quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ tại các địa phương đã và đang góp phần mạnh mẽ trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tham gia hỗ trợ có hiệu quả cho các mô hình đồng quản lý, tạo dựng được lòng tin từ cộng đồng ngư dân, gắn kết sự tham gia của cộng đồng ngư dân trong việc tố giác các hành vi vi phạm trong việc khai thác thủy sản mang tính tận thu, hủy diệt ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái biển.

Hai tàu tuần tra VN-97979-KN và VN-98686-KN đảm bảo các tính năng hàng hải, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu tuần tra, kiểm soát khi hoạt động trên biển, được bố trí đầy đủ nhân sự có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng lực tuần tra, giám sát và thực thi pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định. Năm 2016 và các năm tiếp theo, việc duy trì thực hiện nhiệm vụ tuần tra giám sát các hoạt động khai thác trên biển thường xuyên tại các ngư trường ven biển có nhiều hành vi vi phạm trong khai thác như xung điện – xiếc máy, chất nổ, giã cào … sẽ góp phần ngăn chặn, chấm dứt các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, ổn định trật tự hoạt động khai thác của các tàu cá ven bờ, góp phần vào sự thành công trong công tác quản lý khai thác thủy sản ven bờ có hiệu quả và hướng đến bền vững./.

Tin bài: Lê Sinh Vũ - Tư vấn MCS - PPMU Bình Định

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn