DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo tập huấn hệ thống quản lý thông tin lập kế hoạch, giám sát và đánh giá dự án (MIS)Hội thảo tập huấn hệ thống quản lý thông tin lập kế hoạch, giám sát và đánh giá dự án (MIS)
Ngày 29-30 tháng 10 năm 2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Trung ương Dự án CRSD (PCU) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Hệ thống quản lý thông tin lập kế hoạch, giám sát và đánh giá dự án MIS” với sự hỗ trợ về giảng viên từ Ban Quản lý Trung ương (PCU) và hơn 30 cán bộ tham dự từ 08 tỉnh dự án (PPMU). Hội thảo tập huấn đã diễn ra một cách nghiêm túc và đạt được kết quả mong đợi.

Hệ thống thông tin quản lý (MIS) được xây dựng nhằm giúp cho Ban quản lý Dự án Trung ương (PCU), Ban quản lý Dự án các tỉnh (PPMUs) và các cơ quan thực hiện dự án khác trong quản lý, thực hiện và giám sát dự án một cách hiệu quả. Các chức năng chính của MIS gồm có:

•        Báo cáo công việc theo đơn vị;

•        Cập nhật tiến độ công việc;

•        Cập nhật kế hoạch chi tiết cho các đơn vị thực thi;

•        Lập, theo dõi và giám sát kế hoạch theo tuần, tháng, quý và năm;

•        Lập kế hoạch tác nghiệp theo hợp phần;

•        Quản trị danh mục hợp phần;

•        Báo cáo tiến độ công việc;

•        Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.

          Chương trình MIS được xây dựng ban đầu dựa trên thiết kế của tư vấn FAO cho Ngân hàng thế giới, Trong quá trình xây dựng chương trình đã nhiều lần được thay đổi nhằm phù hợp với các mẫu biểu giám sát đánh giá của Dự án.

          Tại khóa hội thảo tập huấn tư vấn đã trình bày tổng quan hệ thống MIS bao gồm các nội dung như bối cảnh, mục tiêu, công nghệ sử dụng và một số thao tác chính như tạo tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản trị MIS và website để các học viên có thể đăng nhập và thực hiện các thao tác quản trị, đối với các nội dung về quản trị website crsd.vn, tư vấn trình bày cách thức đăng tải tin bài, ảnh và video, học viên thực hành đăng tin bài, ảnh và video. Các câu hỏi phát sinh trong quá trình đăng tải tin bài, được tư vấn trả lời và hướng dẫn cụ thể cho từng học viên. Các vấn đề nhiều học viên gặp phải được trả lời chung cho cả lớp tập huấn.

          Sau khóa tập huấn 100% học viên đã nắm được các thao tác nhập liệu và thực hành thành thục cách thức nhập liệu vào hệ thống MIS cũng như nắm được cách thức đăng tải tin bài lên hệ thống website crsd.vn. Khoảng 30% học viên còn nắm được cách thức đăng và căn chỉnh tin bài đẹp và cho thêm nhiều ảnh minh họa vào các tin bài, các tỉnh cũng cam kết sẽ nhập liệu toàn bộ số liệu về đào tạo và kế hoạch trước ngày 30/11/2015.

                                                                                                                                                                                               Người viết: Vũ Mạnh Tuấn - CB M&E PCU

 

Bình luận của bạn