DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bình Định: Vận động tài trợ vốn ODA xây dựng cảng cá ngừ Bình Định: Vận động tài trợ vốn ODA xây dựng cảng cá ngừ
Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có 5 dự án ODA đang được triển khai: Vệ sinh môi trường TP. Quy Nhơn do World Bank và Jica tài trợ; Cấp nước và vệ sinh tỉnh Bình Định do Chính phủ Bỉ tài trợ; Sinh kế nông thôn bền vững do NZAP tài trợ; Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do World Bank tài trợ; Phục hồi và quản lý rừng phòng hộ do Jica tài trợ. Trong năm 2014, tổng giá trị giải ngân vốn ODA của 5 dự án này là 362,6 tỷ đồng, trong đó, vốn ODA 336,4 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 26

Hiện tỉnh Bình Định đang vận động JICA (Nhật Bản) tài trợ vốn ODA cho Dự án Nâng cấp khu neo đậu trú bão và xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá ngừ đại dương Tam Quan Bắc tại huyện Hoài Nhơn với tổng số vốn dự kiến 80 triệu USD. Đồng thời, tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa dự án vào Danh mục dự án mời gọi tài trợ ODA. Hiện nay, các chuyên gia của JICA đang tiến hành khảo sát địa điểm và các thông tin liên quan đến dự án này.

Thời gian tới, tỉnh Bình Định sẽ ưu tiên thu hút vốn ODA vào các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ; y tế, giáo dục; bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên; cấp nước và vệ sinh môi trường (thoát nước và xử lý nước thải); phát triển nguồn nhân lực…

Bình luận của bạn