DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tập huấn truy xuất nguồn gốc con giống tại xã Hộ ĐộTập huấn truy xuất  nguồn gốc con giống tại xã Hộ Độ
HÀ TĨNH: TẬP HUẤN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CON GIỐNG TẠI XÃ HỘ ĐỘ

Hình ảnh TH Truy xuất nguồn con giống tại xã Hộ Độ

             Thực hiện Chương trình, kế hoạch của Dự án: Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển thủy sản bền vững. Ngày 28 tháng 02 năm 2014 Chi cục Nuôi trồng thủy sản phối hợp với Dự án: Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển thủy sản bền vững (CRSD) tổ chức tập huấn cho các hộ dân tham gia nuôi trồng thủy sản mặn, lợ ở xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà.

           Tại lớp tập huấn các đồng chí báo cáo viên của Chi cục Nuôi trồng thủy sản trình bày một số nội dung cơ bản trong quá trình thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc giống thủy sản theo thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc; Lưu trữ và cung cấp thông tin; Trình tự thủ tục truy xuất nguồn gốc; Thu hồi sản phẩm. Ngoài ra báo cáo viên còn hướng dẫn các hộ dân tham gia nuôi trồng thủy sản phương pháp chọn giống tôm, cua, cá giống mục đích: Nhằm phổ biến nâng cao nhận thức cho các hộ nuôi trồng thuỷ sản xã Hộ Độ hiểu rõ về sự cần thiết phải truy xuất nguồn gốc giống và các quy định về truy xuất nguồn gốc giống đảm bảo thực hiện hiệu quả nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAP; Hỗ trợ, hướng dẫn cho bà con ngư dân nuôi trồng thuỷ sản nắm bắt được phương pháp truy xuất nguồn gốc giống, phương pháp chọn giống đảm bảo chất lượng, an toàn, sạch bệnh, dễ dàng truy xuất nguồn gốc góp phần vào sự thành công của vụ nuôi.

                                                                                                                                                                                                                  Hoài Thúy - Chi cục NTTS Hà Tĩnh

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan