DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công tác triển khai đồng quản lý và thành lập 15 Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ tại tỉnh Thanh Hóa


Công tác triển khai đồng quản lý và thành lập 15 Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ tại tỉnh Thanh Hóa
Ban quản lý dự án CRSD tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản, phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng kinh tế các huyện/thị ven biển xây dựng các Tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ. Hiện tại đã thành lập và đi vào hoạt động 15 tổ đồng quản lý.

Hoạt động giám sát diễn tập của các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ


  Hoạt động giám sát diễn tập của các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ
Thực hiện kế hoạch đồng quản lý nghề cá ven bờ năm 2016. Các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ (Đội hạt nhân trên biển) phối hợp với các lực lượng chức năng như Biên phòng, Thanh tra Sở, Chi cục Khai thác và BVNLTS... tuần tra, kiểm soát và giám sát khu vực đồng quản lý:

HOẠT ĐỘNG DIỄN TẬP TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT KHAI THÁC (MCS)


HOẠT ĐỘNG DIỄN TẬP TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT KHAI THÁC (MCS)
TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT KHAI THÁC (MCS) KHU VỰC ĐỒNG QUẢN LÝ CỦA CÁC TỔ ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ VEN BỜ (ĐỘI HẠT NHÂN TRÊN BIỂN) CỦA TỈNH THANH HÓA