DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chị Kim Hương người có nhiều đóng góp cho hoạt động bình đẳng giới của phụ nữ dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng


Chị Kim Hương người có nhiều đóng góp cho hoạt động bình đẳng giới của phụ nữ dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng
Đến cơ sở nơi các xã vùng dự án đang triển khai, nhiều người biết đến chị với cái tên cô Hương vui tính, chị hiện là ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Sóc Trăng và được phân công phụ trách Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Hôn nhân Gia đình, thuộc Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng.

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng


Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng sẽ được triển khai tại 16 xã, phường ven biển có số lượng tàu khai thác ven bờ cao và có tiềm năng nuôi trồng thủy sản của 04 huyện là Mỹ Xuyên, Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và có thành lập Ban Quản lý dự án để thực hiện toàn bộ hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh.