DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giám đốc Vụ môi trường và Tài nguyên khu vực Đông Á Thái Bình Dương của Ngân Hàng Thế giới đến thăm một số hoạt động Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng.


Giám đốc Vụ môi trường và Tài nguyên khu vực Đông Á Thái Bình Dương của Ngân Hàng Thế giới đến thăm một số hoạt động Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 31/01/2018, Ông Christophe Crepin, Giám đốc Vụ Môi trường và Tài nguyên khu vực Đông Á Thái Bình Dương của Ngân Hàng Thế Giới (WB) đến thăm một số hoạt động của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Sóc Trăng trong khuôn khổ của dự án. Tham gia cùng Ông Christophe Crepin, có ông Cao Thăng Bình - Chủ nhiệm Dự án CRSD. Đoàn công tác của Ông Christophe Crepin được sự đón tiếp của lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng, Giám Đốc Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng và cùng một số cán bộ dự án, cán bộ địa phương, người dân vùng dự án CRSD.

Đoàn giám sát đánh giá Ngân hàng thế giới và Ban quản lý dự án Trung ương đến thăm và làm việc tại Sóc Trăng


Đoàn giám sát đánh giá Ngân hàng thế giới và Ban quản lý dự án Trung ương đến thăm và làm việc tại Sóc Trăng

Tham dự tập huấn Hệ thống Quản lý Thông tin (MIS)


Tham dự tập huấn Hệ thống Quản lý Thông tin (MIS)
Vào ngày 29 và 30/10/2015 tại TP. Hồ Chí Minh (Hội trường KS Đại Nam) Ban quản lý Trung ương Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triền bền vững (CRSD) đã tổ chức cuộc hội thảo tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý thông tin MIS cho cán bộ ban quản lý dự án 8 tỉnh dự án.