DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Một số mô hình nuôi vịt biển nổi trội tại thị xã Vĩnh Châu.


Một số mô hình nuôi vịt biển nổi trội tại thị xã Vĩnh Châu.
Nhằm hỗ trợ sinh kế cho thành viên các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, Ban quản lý Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng đã triển khai 27 mô hình nuôi vịt biển hướng thịt. Sau hơn 2 tháng thả nuôi, đa phần vịt biển phát triển tốt với tỷ lệ sống trên 85 %. Dưới đây là một số mô hình nuôi vịt biển điển hình:

Tin ảnh kiểm tra mô hình sinh kế


Tin ảnh kiểm tra mô hình sinh kế
Năm 2017, Ban quản lý dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Trung tâm giống vật nuôi triển khai các mô hình sinh kế như mô hình nuôi vịt biển, mô hình nuôi dê sinh sản, mô hình nuôi vọp dưới tán rừng. Trong quá trình triển khai, cán bộ kỹ thuật thường xuyên thăm và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ thực hiện mô hình, cụ thể như sau:

Hội thi tìm hiểu về Đồng quản lý nghề cá ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tay nghề đan giỏ nilon.


Hội thi tìm hiểu về Đồng quản lý nghề cá ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tay nghề đan giỏ nilon.

Hình ảnh tổ chức Lễ bế giảng lớp đan giỏ nilon cho nhóm ĐQL 4 xã Vĩnh Hải.


Hình ảnh tổ chức Lễ bế giảng lớp đan giỏ nilon cho nhóm ĐQL 4 xã Vĩnh Hải.

Đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án lần thứ 11 của Ngân hàng Thế Giới đến thăm và làm việc tại Sóc Trăng.


Đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án lần thứ 11 của Ngân hàng Thế Giới đến thăm và làm việc tại Sóc Trăng.
Ngày 14 tháng 10 năm 2017, Đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án lần thứ 11 do ông Cao Thăng Bình và bà Nguyễn Thị Thu Lan đồng chủ nhiệm Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD), làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Sóc Trăng.