DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI THẢO MÔ HÌNH NUÔI THỦY SẢN KẾT HỢP DƯỚI TÁN RỪNG


HỘI THẢO MÔ HÌNH NUÔI THỦY SẢN KẾT HỢP DƯỚI TÁN RỪNG
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Sóc Trăng phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung và địa phương tổ chức hội thảo mô hình nuôi thủy sản kết hợp dưới tán rừng.

Họp định kỳ tại các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ năm 2018


 Họp định kỳ tại các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ năm 2018

Một số mô hình nuôi vịt biển nổi trội tại thị xã Vĩnh Châu.


Một số mô hình nuôi vịt biển nổi trội tại thị xã Vĩnh Châu.
Nhằm hỗ trợ sinh kế cho thành viên các nhóm Đồng quản lý nghề cá ven bờ trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, Ban quản lý Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng đã triển khai 27 mô hình nuôi vịt biển hướng thịt. Sau hơn 2 tháng thả nuôi, đa phần vịt biển phát triển tốt với tỷ lệ sống trên 85 %. Dưới đây là một số mô hình nuôi vịt biển điển hình:

Tin ảnh kiểm tra mô hình sinh kế


Tin ảnh kiểm tra mô hình sinh kế
Năm 2017, Ban quản lý dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Trung tâm giống vật nuôi triển khai các mô hình sinh kế như mô hình nuôi vịt biển, mô hình nuôi dê sinh sản, mô hình nuôi vọp dưới tán rừng. Trong quá trình triển khai, cán bộ kỹ thuật thường xuyên thăm và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ thực hiện mô hình, cụ thể như sau:

Hội thi tìm hiểu về Đồng quản lý nghề cá ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tay nghề đan giỏ nilon.


Hội thi tìm hiểu về Đồng quản lý nghề cá ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tay nghề đan giỏ nilon.