DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo đầu bờ mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng ghép cá rô phi”.


Hội thảo đầu bờ mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng ghép cá rô phi”.
Ngày 15/09/2017, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Lai Hòa, với sự tài trợ của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Dự án CRSD) tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng ghép cá rô phi”.

Tọa đàm “Phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ”


Tọa đàm “Phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ”
Việc tìm ra giải pháp và ngăn chặn hiệu quả các loại dịch bệnh trên tôm là nhiệm vụ quan trọng quyết định đến thành công của vụ nuôi tôm năm 2017, góp phần nâng cao đời sống của người nuôi trồng thủy sản và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh nhà.

Thả giống tôm càng xanh toàn đực tại Cù Lao Dung và Mỹ Xuyên


Thả giống tôm càng xanh toàn đực tại Cù Lao Dung và Mỹ Xuyên
Năm 2017, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Sóc Trăng (CRSD Sóc Trăng) kết hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc trăng triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực cho bà con nông dân 2 huyện Cù Lao Dung và Mỹ Xuyên. Đây là mô hình đa dạng hóa vật nuôi trong thủy sản nhằm giúp hạn chế dịch bệnh lây lan trên tôm (sú, thẻ) do nuôi liên tục.

Chuẩn bị thực hiện mô hình nhân rộng năm 2017 tại Lai Hòa


Chuẩn bị thực hiện mô hình nhân rộng năm 2017 tại Lai Hòa

Lễ thả giống Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2017)


Lễ thả giống Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2017)