DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mission 9: Đánh giá cao kết quả Hợp phần Quản lý Nuôi trồng Thủy sản bền vững.


Mission 9: Đánh giá cao kết quả Hợp phần Quản lý Nuôi trồng Thủy sản bền vững.

Tổng kết đoàn đánh giá định kỳ lần thứ 8 dự án CRSD


Tổng kết đoàn đánh giá định kỳ lần thứ 8 dự án CRSD
Đoàn đánh giá định kỳ lần thứ Tám của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BNN&PTNT) và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức cuội họp tổng kết ngày 9/3/2016 tại Hà Nội do Thứ trưởng Vũ Văn Tám chủ trì để thông báo các kết quả của Đoàn công tác và thảo luận những giải pháp triển khai trong giai đoạn tới.