DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

9 tỉnh được hưởng lợi từ Dự án Nguồn lợi ven biển


9 tỉnh được hưởng lợi từ Dự án Nguồn lợi ven biển
Trong những năm qua, với nguồn tài trợ của Ngân hàng thế giới cùng sự quản lý của Bộ NNPTNT, Tổng Cục thủy sản, dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) đã bước đầu hoàn thành nhiều mục tiêu, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân tại 9 tỉnh có dự án.

Dự án nguồn lợi ven biển đáp ứng lợi ích thiết thực của ngư dân


Dự án nguồn lợi ven biển đáp ứng lợi ích thiết thực của ngư dân

Dự án nguồn lợi ven biển đem lại lợi ích thiết thực cho người dân


Dự án nguồn lợi ven biển đem lại lợi ích thiết thực cho người dân

Cải thiện sinh kế tại các mô hình đồng quản lý dự án CRSD - Bài toán khó cần lời giải lớn


Cải thiện sinh kế tại các mô hình đồng quản lý dự án CRSD - Bài toán khó cần lời giải lớn
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững - CRSD đã và đang thực hiện rất nhiều hoạt động nhằm cải thiện sinh kế của người dân ven biển như xây dựng cảng cá, bến cá, hạ tầng đường xá nhằm tạo sự thuận tiện trong vận chuyển, giao dịch cũng như đảm bảo chất lượng đánh bắt, nuôi trồng; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các nhóm mục tiêu; cung cấp một số đầu vào thiết yếu cho các mô hình… Tuy nhiên, cải thiện sinh kế trong các mô hình đồng quản lý vẫn là vấn đề nan giải.

Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án định kỳ lần thứ Tám của Ngân hàng Thế giới thăm và làm việc với dự án CRSD


Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án định kỳ lần thứ Tám của Ngân hàng Thế giới thăm và làm việc với dự án CRSD
Từ ngày 16 đến 21 tháng 02 năm 2016, trong khuôn khổ triển khai dự an, Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án định kỳ lần thứ Tám với thành phần từ Ban quản lý TW dự án CRSD, Bộ NN&PTNT cùng đại diện Ngân hàng Thế giới đã có chuyến công tác tới các tỉnh dự án nhằm xem xét tiến độ, thảo luận cũng như tìm giải pháp đẩy mạnh các hoạt động dự án.