DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án CRSD mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững cho nghề nuôi tôm


Dự án CRSD mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững cho nghề nuôi tôm

Thành quả đạt được và bài học kinh nghiệm về bảo vệ môi trường.


Thành quả đạt được và bài học kinh nghiệm về bảo vệ môi trường.

Lịch phát sóng phim thành quả dự án CRSD về từng hợp phần


Lịch phát sóng phim thành quả dự án CRSD về từng hợp phần

Thành quả và bài học kinh nghiệm về quản lý chất lượng con giống.


Thành quả và bài học kinh nghiệm về quản lý chất lượng con giống.

CRSD nâng cao chất lượng sống dân vùng biển


CRSD nâng cao chất lượng sống dân vùng biển
Sáng 13/3/2017, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 dự án Nguồn lợi ven biển...