DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thành quả và bài học kinh nghiệm trong quản lý an toàn sinh học trong nuôi tôm Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD)


Thành quả và bài học kinh nghiệm trong quản lý an toàn sinh học trong nuôi tôm Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD)

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thú y thủy sản


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thú y thủy sản

Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”


Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Hợp phần B


Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Hợp phần B
Ngày 18-19 tháng 11 năm 2015, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Trung ương Dự án CRSD đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Hợp phần B giữa 08 tỉnh dự án. Hội nghị đã diễn ra một cách nghiêm túc, với nhiều kinh nghiệm triển khai Hợp phần B và các bài học về mô hình nuôi tôm hiệu quả được thảo luận. Bên cạnh đó, những khó khăn và giải pháp cũng được các đại biểu hăng hái đề xuất và thảo luận.